Toernooi Regels

De volgende regels zijn van toepassing op alle toernooien tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld.

Registratie

 1. Tafel Sit & Gos beginnen zodra het vereiste aantal spelers heeft plaatsgenomen. Spelers kiezen hun zitplaatsen op basis van het "die het eerst komt, het eerst maalt"-principe.
 2. Multi-tafel Sit & Gos starten zodra het vereiste aantal spelers zich heeft geregistreerd. Spelers krijgen willekeurig een plek toebedeeld.
 3. Multi-tafel toernooien beginnen op vooraf vastgestelde tijden. Spelers krijgen willekeurig een plek toebedeeld.
 4. Late registratie is beschikbaar bij geselecteerde multi-tafel toernooien. Registratie is gesloten als één van de volgende situaties zich voordoen:
  1. Het eerste level van het toernooi is afgerond.
  2. Een speler is afgevallen in het toernooi.
  3. Alle beschikbare zitplaatsen zijn gevuld.
  4. Maximale toernooicapaciteit bereikt is.
 5. Verlengde late registratie: Wij bieden ook verlengde late registratie bij geselecteerde multi-tafel toernooien. Registratie blijft open tot na level 1, dit betekent dat registratie mogelijk is tot na afronding van level 2, level 3 of zelfs later.

  De verlengde late registratieperiode wordt als gesloten beschouwd wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. Het level, dat staat omschreven in het 'Toernooi-info' venster in de lobby, is bereikt.
  2. Alle beschikbare zitplaatsen gevuld zijn.
  3. De maximale toernooicapaciteit bereikt is.
  4. Als het toernooi minder dan N plaatsen van de laatste prijsklassement (N>1).
 6. Spelers kunnen zich uitschrijven van een Sit & Go toernooi zolang niet alle zitplaatsen zijn gevuld.
 7. Spelers kunnen zich uitschrijven van een multi-tafeltoernooi tot 5 minuten voor de begintijd van het toernooi. Spelers die zich korter dan 5 minuten voor aanvang van het toernooi registreren, kunnen zich niet meer uitschrijven.
 8. Spelers kunnen zich uitschrijven voor toernooien die late registraties tot 5 minuten voor aanvang van het toernooi toestaan.

Regels

 1. Alle spelers van toernooien worden gedwongen om alle blinds en/of antes te plaatsen. Voor spelers die afwezig en niet klaar zijn om te spelen worden automatisch blinds en/of antes geplaatst.
 2. Elk uur wordt een pauze van vijf minuten ingeloast bij alle geplande toernooien, tenzij anders staat aangegeven.
 3. Als tafels bij multi-tafeltoernooien uit balans raken (m.a.w. één tafel heeft minder spelers dan een andere tafel) dan worden spelen als volgt in balans gebracht:
  1. Drie spelers als het aantal actieve tafels groter dan 100 is
  2. Twee spelers als het aantal actieve tafels groter is dan 10, maar minder of gelijk aan 100
  3. Eén speler als het aantal actieve tafels kleiner of gelijk aan 10 is
 4. Spelers die verplaatst zijn naar een nieuwe tafel worden zo snel mogelijk opgenomen in de game.
 5. In het algemeen plaatst elke speler in elke ronde een kleine en een grote blind. In het algemeen plaatst elke speler in elke ronde een small en een big blind. Tafels die vervallen en spelers die bewegen betekenen dat het mogelijk is dat één van de volgende gebeurtenissen zich kunnen voordoen:
  1. Een speler wordt gedwongen om meer dan één big blind per ronde te plaatsen.
  2. Een speler kan meer dan één hand op de button zitten.
  3. Een speler kan in een ronde één of beide blinds overslaan.
 6. Omdat deze situaties zich willekeurig voordoen, heeft geen enkele speler een lange termijnvoordeel, en is de regel eerlijk voor alle spelers.
 7. Bij kaartgames met gemeenschappelijke kaarten (Texas Hold'em en Omaha), bepaalt de 'high card' de startpositie van de Dealerbutton. Als twee spelers beschikken over dezelfde high card, wordt gekeken naar de kleur, ten eerste schoppen, dan harten dan ruiten en tot slot klaveren.
 8. Alle toernooien die niet gebaseerd zijn op tijd, lopen door totdat één speler alle chips heeft gewonnen. In zeldzame gevallen (sommige qualifiertoernooien), mag een toernooi stoppen wanneer meer dan één speler over is.
 9. Toernooien met tijdslimiet (HellKat) eindigen op een vooraf vastgestelde tijd. Uitbetalingen worden bepaald aan de hand van het aantal chips van een speler. Toernooien met een tijdslimiet eindigen na een specifieke periode. Toernooien met een willekeurige lengte hebben een maximale tijdslimiet maar kunnen ook eerder eindigen. Toernooien van willekeurige duur eindigen nooit eerder dan 10% voor de tijdslimiet. Alle toernooien met tijdslimiet eindigen nadat een volledige hand is gespeeld. Geen enkele game stopt tijdens een hand.
 10. Bij toernooien met een tijdslimiet verdelen de drie beste spelers (uitgaande van de chipcount) de prijzenpot volgens onze gepubliceerde uitbetalingsstructuur. Als er sprake is van een gelijkspel, dan delen de spelers de betreffende prijs. Bijvoorbeeld: er zijn drie spelers over aan het einde van het toernooi en twee daarvan hebben de meeste chips (gelijk aantal), dan wordt de som van de eerste en tweede prijs gelijk verdeeld. De derde speler ontvangt de derde prijs.
 11. Mochten er nog twee spelers over zijn aan het einde van het toernooi, en er is geen sprake van een gelijkspel, dan wordt de som van de eerste en de tweede prijs gelijk verdeeld over de twee resterende spelers en ontvangt de speler die als derde is geëindigd, de derde prijs.
 12. De tijd die spelers hebben om te handelen wordt tijdens de laatste 10% van de gestelde periode bij tijd-gebaseerde toernooien gereduceerd. Zo wordt "stalling" (treuzelen/vertragen) tegen te gaan.
 13. Met uitzondering van rebuy-toernooien, is een speler uitgeschakeld als hij/zij al haar chips verloren heeft.
 14. In limit toernooien (vaste inzetten), kan er per ronde één keer ingezet worden en drie keer geraised. Wanneer nog twee spelers over zijn, is er geen limiet meer aan het aantal raises. Bij pot-limiet en no-limiet toernooien is er geen limiet voor het aantal raises.
 15. Als twee of meer spelers overblijven, dan zal de speler die toe is aan de big blind deze ook inleggen en valt de small blind samen met de button. De small blind/button handelt als eerste voorafgaand aan de flop en als tweede na de flop.
 16. Als twee (of meer) spelers van dezelfde tafel in dezelfde hand uitgeschakeld worden, dan ontvangt de speler die de hand begon met de meeste chips de hoogste klassering.
 17. Als twee (of meer) spelers van verschillende tafels in dezelfde hand uitgeschakeld worden, dan wordt het prijzengeld gelijk verdeeld over alle spelers die op dezelfde plaats geëindigd zijn. Zij ontvangen allemaal de laagste plaats.
 18. Als een toernooi zich in de hand-for-hand modus bevindt, en twee of meer spelers worden in dezelfde hand uitgeschakeld (van dezelfde of van verschillende tafels), dan zal de speler die de hand begon met de meeste chips de hogere eindklassering krijgen.
 19. Van spelers wordt verwacht dat zij volledig op de hoogte zijn van de gevestigde poker etiquette. Spelers die misbruik maken van de juiste etiquette kunnen gediskwalificeerd worden van het toernooi.
 20. "Soft playing" is niet toegestaan in toernooien. Van "Soft playing" is sprake als een speler niet inzet op de maximale potentie van de hand met de nadrukkelijke bedoeling om een andere speler verder te helpen in het toernooi.
 21. Spelers die niet op tijd handelen in hun handtijd ('time out') worden automatisch gefolded.
 22. Toernooien zullen op vooraf bepaalde momenten overgaan in de 'hand-for-hand' modus. Hiermee kunnen tafels op kritieke momenten het exacte gelijke aantal handen spelen.

Annuleringsbeleid

 1. Tafel Sit & Gos: Als een toernooi wordt geannuleerd om technische redenen, verliest een speler die is uitgeschakeld voorafgaand aan de annulering zijn/haar buy-in en deelnamegelden. De resterende spelers ontvangen hun buy-ins en entreegelden terug en verdelen in gelijke delen de buy-ins van spelers die reeds zijn uitgeschakeld. Hierbij wordt niet gekeken naar het aantal chips van de resterende spelers.
 2. Multi-tafel Sit & Gos en toernooien: Als een toernooi wordt geannuleerd om technische redenen dan is het volgende terugbetalingsbeleid van toepassing:
  1. Uitgeschakelde spelers ten tijde van de annulering krijgen geen buy-in of entreegeld terug. 50% van de resterende prijzenpot wordt gelijk verdeeld over de resterende spelers en 50% wordt op basis van de chipcount van de spelers.
  2. Spelers die nog in het toernooi zitten, ontvangen het bedrag terug dat uitbetaald zou zijn aan de eerste volgende uitgeschakelde speler. 50% van de resterende prijzenpot wordt gelijk verdeeld tussen de resterende spelers, en 50% wordt verdeeld op basis van de chipcount van de afzonderlijke spelers. De resterende spelers ontvangen tevens hun entreegeld terug.
 3. Speelgeld en freeroll toernooien: Geannuleerde toernooien zonder een echt geld buy-in worden als niet gespeeld beschouwd. Dit omvat speelgeld toernooien, speelgeld freerolls en echt geld freerolls. De prijzenpotten voor deze toernooien worden niet opnieuw verdeeld en er bestaat geen compensatie voor spelers die nog in het toernooi zitten ten tijde van de annulering.
 4. Het toernooibeleid bij verbroken verbinding en annuleringen is van toepassing op alle toernooien.
 5. Een Sit & Go toernooi wordt geannuleerd als de verbinding van alle spelers verbroken is en er 50 games gespeeld zijn voordat er opnieuw verbinding tot stand kon komen.
 6. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment toernooien te annuleren of opnieuw te plannen, met of zonder opgaaf van redenen. Wij behouden ons het recht voor om onze pokertoernooiregels en beleid op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen vooraf, te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden effectief zodra zij zijn opgenomen in de 'Toernooiregels' sectie van de website. Het is de verantwoordelijkheid van de speler zelf om regelmatig de toernooiregels en beleid door te nemen voor deelname aan een toernooi.
 7. De poker toernooiregels en beleid hier vermeld, omschrijven de volledige verstandhouding tussen de speler en de website met betrekking tot de activiteiten van de speler bij een toernooi, tenzij nadrukkelijk anders staat omschreven in een toernooiregel bij een bepaald toernooi zoals aangegeven op de website.
 8. Behoudens elke tegenstrijdigheid, is het gebruik van de website door een speler gereguleerd in de Gebruiksvoorwaarden. Wanneer sprake is van een twist dan zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Laatste wijzigingsdatum: 29-3-2018