Wat is de Uitbetalingsprocedure?

Alle uitbetalingen zijn als volgt onderhevig aan onze Uitbetalingsprocedure:

  1. Alle uitbetalingsverzoeken worden door ons interne controleteam gecontroleerd en moeten worden goedgekeurd voordat we het geld overboeken. Deze interne controle duurt 1 - 2 werkdagen. Het overboeken van het bedrag duurt daarna nog enige tijd.
  2. Uitbetalingen kunnen worden samengevoegd en worden behandeld als één verzoek in het geval (een) vorige transactie(s) nog niet is verwerkt. Hiermee wordt rekening gehouden voor de verwerking van de betaling op basis van de limiet van de geselecteerde optie.
  3. Wij behouden ons het recht voor uit te betalen via dezelfde betaalwijze(n) als die is/zijn toegepast voor de storting, tot maximaal het bedrag dat is gestort, voordat andere uitbetalingsmethodes worden gebruikt. De toe te passen uitbetaalwijze(n) is/zijn uitsluitend ter beoordeling van ons en kan/kunnen worden toegepast via, maar is niet beperkt tot, creditcards of betaalkaarten.
  4. Totdat de uitbetaling is goedgekeurd en overgeboekt, kunt u uw verzoek ongedaan maken en het geld terugstorten op uw account.
    Hiervoor gaat u naar de Kassieren en klikt u op 'Storten'. Alle in afwachting zijnde uitbetalingen worden getoond en u kunt het bedrag invoeren dat u wilt terugstorten.