Creëer

1. Algemene Voorwaarden

1.1 Creëer is alleen beschikbaar voor geselecteerde sporten en klanten kunnen deze weddenschappen alleen plaatsen voordat het evenement begint. Creëer is niet beschikbaar tijdens de wedstrijd.

1.2 Creëer-weddenschappen komen niet in aanmerking voor Cash Out en Wijzig weddenschap.

1.3 Er kunnen minimaal 2 en maximaal 10 keuzes van een enkelvoudige weddenschap toegevoegd worden in een Creëer-weddenschap.

1.4 Als een keuze van een Creëer-weddenschap geannuleerd wordt, dan wordt de volledige Doe-wed-zelf geannuleerd. Bijvoorbeeld, uw keuze voor Doelpuntenmaker doet niet mee aan de wedstrijd, dan wordt de volledige weddenschap geannuleerd, los van de resultaten van de andere keuzes in deze weddenschap.

1.5 bwin.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden als de Creëer-feature om technische redenen niet beschikbaar is.

1.6 bwin.be heeft het recht om de verwerking van een Creëer-weddenschap terug te draaien als de keuzes incorrect verwerkt zijn.

1.7 bwin.be heeft het recht om op elk gewenst moment de verwerking terug te draaien van of te annuleren van openstaande Creëer-weddenschappen.

1.8 bwin.be heeft het recht om de Creëer-feature te verwijderen bij een klant of groep klanten wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de klant of groep klanten de feature misbruiken.

1.9 De maximuminzet die geplaatst kan worden bij een Creëer-weddenschap is € 750, of een bedrag van gelijke waarde in een andere munteenheid.

1.10 De maximale uitbetaling voor een Creëer-weddenschap bedraagt € 2.500 netto winst.

1.11 Verwijzingen naar een "weddenschap" betreffen de hele inhoud van een Creëer-wedstrookje. Verwijzingen naar een "selectie" betreffen één selectie binnen de betreffende weddenschap. Een Creëer-weddenschap is de samengevoegde weddenschap waarin zich alle samenstellende selecties bevinden.

1.12 Bij overduidelijke fouten in de quoteringen behouden wij ons het recht voor om geplaatste weddenschappen met deze quoteringen te annuleren/ongeldig te verklaren. Ook behouden wij ons het recht voor om weddenschappen te annuleren/ongeldig te verklaren op evenementen waarbij de locatie is gewijzigd na het publiceren van de quoteringen.

2. Wedregels voor voetbal

2.1 Alle voetbalmarkten worden verwerkt aan de hand van de officiële uitslagen die geleverd worden door Statsbomb

2.2 Voor de Creëer-weddenschap -weddenschappen die geplaatst worden op voetbal geldt 90 minuten plus blessuretijd, tenzij expliciet vermeld staat dat de weddenschap ook van toepassing is op verlenging en strafschoppenseries.Voor alle weddenschappen met deze tekst geldt dat de resterende selecties in de weddenschap verwerkt worden op het resultaat van de wedstrijd (90 minuten plus blessuretijd), tenzij anders aangegeven.Wedstrijdofficials bepalen of de volledige 90 minuten en blessuretijd gespeeld moeten worden of gespeeld zijn. Alle weddenschappen zijn actief, tenzij de wedstrijd gestaakt is.

2.3 Als een speler in de weddenschap niet deelneemt aan de wedstrijd, dan is de volledige weddenschap ongeldig, ongeacht de rest van de selecties in de weddenschap. Deze regel is van toepassing op alle markten waarbij spelers betrokken zijn, inclusief doelpunten en kaarten. Raadpleeg de sectie Regels verwerking wedtype voor voetbalvoor selecties met periodegelateerde spelers.

2.4 Bij overduidelijke fouten in de quoteringen behouden wij ons het recht voor om geplaatste weddenschappen met deze quoteringen te annuleren.

2.5 Als een wedstrijd wordt gestaaakt blijven de selecties waarvan het resultaat al bekend is, bijvoorbeeld Ruststand of Eerste team dat scoort geldig. Alle overige selectiesworden ongeldig verklaard, ongeacht de uitslag van de wedstrijd ten tijde van de staking. Gestaakte wedstrijden worden gezien als wedstrijden die niet op natuurlijke wijze zijn afgerond voor middernacht lokale tijd.Wedstrijden waarin een scheidsrechter de spelers van het veld haalt voor een korte periode maar waarbij de wedstrijd wel hervat wordt en volledig gespeeld is voor middernacht lokale tijd, worden niet gezien als gestaakte wedstrijden.

2.6 Alle markten worden verwerkt op basis van het resultaat van de wedstrijd op de dag dat deze wordt gespeeld en voltooid. Resultaten die achteraf worden gewijzigd, bijvoorbeeld: dubieuze doelpunten, beoordelingen van het panel, teruggedraaide resultaten voor niet in aanmerking komende spelers, zullen de verwerking van de markt niet wijzigen.

2.7 Als een evenement wordt uitgesteld voor de aftap en daarna opnieuw wordt geprogrammeerd om binnen 48 uur na de oorspronkelijke aftrap te worden gespeeld, blijven alle weddenschappen actief en verwerkt op basis van het opnieuw geprogrammeerde evenement. Als een evenement wordt uigesteld voor de aftrap en daarna opnieuw wordt geprogrammeerd om na meer dan 48 uur na de oorspronkelijke aftrap te worden gespeeld, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

2.8 Evenementen waarbij de aftrapdatum/-tijd van tevoren wordt gewijzigd (bijv. vanwege live uitzending op tv of het voorkomen van dubbele planning)worden niet gezien als uitgesteld.

2.9 Voor wedstrijden die op neutraal terrein worden gespeeld, geldt dat alle weddenschappen blijven staan, ongeacht de volgorde van de teams of als we aangeven dat de wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein (behalve in de situatie van een duidelijk quoteringsfout, raadpleeg 1.13).

3. Regels verwerking wedtype voor voetbal

3.1 Wie wint? - U wedt op: het resultaat van de wedstrijd, bijvoorbeeld Team A, Gelijkspel of Team B

3.2 Wie scoort? -U wedt op: of een genomineerde speler zal scoren tijdens de duur van de wedstrijd

 • Heeft de speler gescoord voordat een wedstrijd gestaakt wordt, dan is deze als gewonnen verwerkt.
 • Als de betroffen speler niet deelneemt aan de wedstrijd dan zijn alle weddenschappen op deze speler ongeldig. Als de speler deelneemt aan de wedstrijd, dan blijven de wedstrijden geldig
 • Eigen doelpunten tellen niet mee

3.3 Wie krijgt een kaart? - U zet in op: of de genomineerde spelereen gele of rode kaart krijgt

 • Als de speler niet speelt, wordt deze weddenschap ongeldig verklaard.
 • Alleen kaarten die getoond worden aan spelers op het veld tellen mee (dus kaarten voor coaches of spelers op de bank of na de wedstrijd worden niet meegeteld).

3.4 Hoeveel hoekschoppen? - U zet in op: of het totaal aantal hoekschoppen hoger of lager is dan het aangegeven aantal.

 • Alleen hoekschoppen die daadwerkelijk genomen worden, tellen mee. Als een hoekschop opnieuw genomen wordt, telt dit als slechts als 1 hoekschop.
 • Hoekschoppen die als toegekend worden aangegeven, maar die niet worden genomen, tellen niet mee.
 • Verlenging telt niet mee voor het totaal.

3.5 Hoeveel 'booking punten'? - U zet in op: of het totale aantal booking punten (punten die worden toegekend voor gele en rode kaarten) hoger of lager is dan het aangegeven aantal.

 • Gele kaart = 10 punten & Rode kaart = 25 punten Als een speler 2 gele kaarten krijgt en daarmee een rode kaart, dan ontvangt de speler in totaal 35 booking punten.
 • Verlenging telt niet mee en ook de kaarten die na het eindsignaal worden uitgedeeld, tellen niet mee voor het totaal.
 • Alleen kaarten die getoond worden aan spelers op het veld tellen mee. Kaarten voor managers of bankzitters tellen niet mee voor het totaal.

3.6 Scoren beide teams? - U zet in op: of beide teams elk minimaal één doelpunt scoren

3.7 Wat wordt de uitslag? - U zet in op: wat de uitslag van de wedstrijd is

3.8 Hoeveel doelpunten? - U zet in op: hoeveel doelpunten gescoord worden

 • Of het totale aantal gescoorde doelpunten in de wedstrijd hoger of lager is dan het aangegeven aantal.
 • Hoeveel doelpunten gescoord worden in de wedstrijd, bijvoorbeeld Geen doelpunten, precies 1 doelpunt, etc.

3.9 Wat gebeurt er nog meer? - U zet in op: of een aangegeven gebeurtenis zich voordoet tijdens de wedstrijd (90 minuten plus blessuretijd), verlenging en/of strafschoppen tellen niet mee), inclusief:

 • Toegekende strafschop - of een strafschop wordt toegekend tijdens de wedstrijd (en vervolgens wordt gemist/gescoord). Toegekende strafschoppen die worden teruggedraaid, en vervolgens niet worden genomen, om weke reden dan ook, worden niet als een winnende selectie beschouwd.
 • Gemiste strafschop - of een strafschop wordt gemist. Dit is een strafschop die niet direct resulteert in een doelpunt. Als een strafschop opnieuw genomen moet worden, telt de oorspronkelijke strafschop niet mee voor de officiële verwerking. Alleen een voltooide strafschopuitkomst is van toepassing. Als een strafschop op de lat/paal komt of gestopt wordt door de doelman en opnieuw wordt aangeraakt voordat een doelpunt wordt toegekend, dan wordt de strafschop als gemist beschouwd.
 • Strafschop gescoord - of een strafschop wordt gescoord. Dit is een genomen strafschop die direct resulteert in een doelpunt. Als een strafschop op de lat/paal komt of gestopt wordt door de doelman en opnieuw wordt aangeraakt voordat een doelpunt wordt toegekend, dan wordt de strafschop als gemist beschouwd. Toegekende strafschoppen die worden teruggedraaid, en vervolgens niet worden genomen, worden niet als een winnende selectie beschouwd.
 • 2+ strafschoppen toegekend - of er twee of meer strafschoppen worden toegekend (en vervolgens worden gemist/gescoord). Toegekende strafschoppen die worden teruggedraaid, en vervolgens niet worden genomen, worden niet als een toegekende strafschop beschouwd.
 • 2+ strafschoppen gescoord - of er twee of meer strafschoopen worden gescoord. Wanneer strafschoppen worden gescoord, maar opnieuw moeten worden genomen, dan telt de oorspronkelijke strafschop niet mee.
 • Doelpunt uit vrije trap - of een vrije trap wordt gescoord. Weddenschappen over doelpunten die voortkomen uit een vrije trap moeten direct gescoord worden uit de vrije trap. Strafschoppen tellen niet mee. De speler die de vrije trap neemt, moet de scoorder zijn van het doelpunt.
 • Doelpunt uit kopbal - of een kopbal wordt gescoord tijdens de wedstrijd. Een doelpunt uit een kopbal is een doelpunt dat wordt gescoord vanaf het hoofd of de schouder van de speler, bedoeld of niet. Eigen doelpunten tellen niet mee.
 • Doelpunt van buiten het strafschopgebied - of een doelpunt wordt gescoord vanaf buiten het strafschopgebied. Eigen doelpunten tellen niet mee, alle andere manieren om een doelpunt te scoren vanaf buiten het strafschopgebied tellen mee, inclusief vrije trappen.
 • Eigen doelpunt - of er een eigen doelpunt wordt gescoord.
 • Van het veld gestuurd - of een speler van het veld gestuurd wordt. Alleen kaarten die worden toegekend vanaf het moment dat een speler actief is in de wedstrijd, tellen mee. Kaarten die na het slotsignaal worden getoond, tellen niet mee. Een speler die van het veld wordt gestuurd, wordt verwerkt als een speler die een rode kaart heeft ontvangen, waarbij het niet belangrijk is of dit een directe rode of 2 gele kaarten zijn. Als de rode kaart wordt ingetrokken, door de videoscheidsrechter of op andere wijze, telt deze niet mee als een winnende selectie.
 • Paal/lat - of de paal/lat geraakt wordt tijdens de actieve speeltijd. Situaties waarin de bal direct via de paal of lat in het doel verdwijnt, tellen niet mee als paal/lat geraakt.
 • Verlenging - of er na 90 minuten sprake is van verlenging bij de toepasselijke wedstrijden waarbij verlenging gespeeld kan worden.
 • Strafschoppensessies - of de wedstrijd eindigt met strafschoppensessies in de toepasselijke wedstrijden waarin dit kan voorkomen. In alle andere scenario's waarin dit niet voorkomt, wordt de selectie als verloren beschouwd.

3.10 Hoeveel teamdoelpunten? - U zet in op: hoeveel doelpunten een aangegeven team scoort, inclusief:

 • Hoeveel doelpunten - of het totale aantal gescoorde doelpunten in de wedstrijd hoger of lager is dan het aangegeven aantal.
 • Hoeveel doelpunten gescoord worden door een team in de wedstrijd, bijvoorbeeld Geen doelpunten, team A precies 1 doelpunt, Team B precies 3 doelpunten, etc. (incl. eigen doelpunten)

3.11 Wat is het doelpuntenverschil? - U zet in op: met welke marge een genomineerd team de wedstrijd wint.

3.12 Hoeveel team-'booking punten'? - U zet in op: of het totale aantal booking punten (punten die worden toegekend voor gele en rode kaarten) van een team/teams hoger of lager is dan het aangegeven aantal.

 • Gele kaart = 10 punten & Rode kaart = 25 punten Als een speler 2 gele kaarten krijgt en daarmee een rode kaart, dan ontvangt de speler in totaal 35 booking punten.
 • Kaarten die na het eindsignaal of in de verlenging worden getoond tellen niet mee voor het totaal.
 • Alleen kaarten die getoond worden aan spelers op het veld tellen mee. Kaarten voor managers of bankzitters tellen niet mee voor het totaal.

3.13 Hoeveel hoekschoppen voor een team? - U zet op: of het totale aantal hoekschoppen van uw genomineerde team/teams hoger of lager is dan het aangegeven aantal.

 • Alleen hoekschoppen die daadwerkelijk genomen worden, tellen mee.Hoekschoppen die als toegekend worden aangegeven, maar die niet worden genomen, tellen niet mee. Als een hoekschop opnieuw genomen wordt, telt dit als slechts als 1 hoekschop. Verlenging telt niet mee voor het totaal.

3.14 Wat gebeurt er nog meer bij de teams? - U zet in op: of een aangegeven gebeurtenis zich voordoet bij een genomineerd team, inclusief:

 • Toegekende strafschop aan een team - of een strafschop wordt toegekend aan uw genomineerde team. Toegekende strafschoppen die worden teruggedraaid, en vervolgens niet worden genomen, worden niet als een winnende selectie beschouwd. Alleen een voltooide strafschopuitkomst is van toepassing.
 • Gemiste strafschop door een team - of een strafschop wordt gemist door uw genomineerde team. Dit is een strafschop door het genomineerde team die niet direct resulteert in een doelpunt. Gemiste strafschoppen die opnieuw genomen worden tellen niet mee. Alleen een voltooide strafschopuitkomst is van toepassing. Als een strafschop op de lat/paal komt of gestopt wordt door de doelman en opnieuw wordt aangeraakt voordat een doelpunt wordt toegekend, dan wordt de strafschop als gemist beschouwd.
 • Gescoorde strafschop door een team - of een strafschop wordt gescoord door uw genomineerde team. Als een strafschop op de lat/paal komt of gestopt wordt door de doelman en opnieuw wordt aangeraakt voordat een doelpunt wordt toegekend, dan wordt de strafschop als gemist beschouwd. Bij gescoorde strafschoppen die opnieuw genomen moeten worden telt de oorspronkelijke strafschop niet mee.
 • 2+ strafschoppen toegekend aan team - of er twee of meer strafschoppen worden genomen door uw genomineerde team. Toegekende strafschoppen die worden teruggedraaid, en vervolgens niet worden genomen, worden niet als een toegekende strafschop beschouwd.
 • 2+ strafschoppen gescoord door team - of er twee of meer strafschoppen worden gescoord door uw genomineerde team. Bij gescoorde strafschoppen die opnieuw genomen moeten worden telt de oorspronkelijke strafschop niet mee.
 • Doelpunt uit vrije trap door team - of een vrije trap wordt gescoord door uw genomineerde team. Weddenschappen over doelpunten die voortkomen uit een vrije trap moeten direct gescoord worden uit de vrije trap. Strafschoppen tellen niet mee.
 • Doelpunt uit kopbal door team - of een kopbal wordt gescoord door uw genomineerde team. Een doelpunt uit een kopbal is een doelpunt dat wordt gescoord vanaf het hoofd of de schouder van de speler, bedoeld of onbedoeld. Eigen doelpunten tellen niet mee.
 • Doelpunt van buiten het strafschopgebied door team - of een doelpunt wordt gescoord vanaf buiten het strafschopgebied door uw genomineerde team. Eigen doelpunten tellen niet mee. Elk doelpunt vanaf buiten het strafschopgebied wordt beschouwd als winnend, bedoeld of onbedoeld. Vrije trappen tellen mee.
 • Speler van een team wordt van het veld gestuurd - of een speler van uw genomineerde team van het veld gestuurd wordt. Alleen kaarten die worden toegekend vanaf het moment dat een speler actief is in de wedstrijd, tellen mee. Kaarten die na het eindsignaal worden toegekend, tellen niet mee. Een speler die van het veld wordt gestuurd, wordt verwerkt als een speler die een rode kaart heeft ontvangen, waarbij het niet belangrijk is of dit een directe rode of 2 gele kaarten zijn.
 • Geen tegendoelpunten voor team - of uw genomineerde team geen tegendoelpunten krijgt. Bijvoorbeeld: 0-0, 1-0 voor uw team, 2-0 voor uw team, etc. zijn winnende selecties.
 • Eerste team dat scoort - welk team scoort het eerste doelpunt? Teruggedraaide en/of afgekeurde doelpunten tellen niet mee, alleen officiële doelpunten tellen mee. Als er tijdens de wedstrijd geen doelpunt wordt gescoord, wordt deze markt als verloren beschouwd.
 • Laatste team dat scoort - welk team scoort het laatste doelpunt? Teruggedraaide en/of afgekeurde doelpunten tellen niet mee, alleen officiële doelpunten tellen mee. Als er tijdens de wedstrijd geen doelpunt wordt gescoord, wordt deze markt als verloren beschouwd.
 • Eerste hoekschop - welk team krijgt de eerste hoekschop toegekend en neemt deze vervolgens? Als er geen hoekschoppen worden toegekend in de specifieke periode, dan wordt deze selectie als verloren beschouwd.
 • Laatste hoekschop - welk team krijgt de laatste hoekschop toegekend en neemt deze vervolgens? Als er geen hoekschoppen worden toegekend in de specifieke periode, dan wordt deze selectie als verloren beschouwd.
 • Meeste hoekschoppen - welk team krijgt de meeste hoekschoppen toegekend tijdens de wedstrijd? Als het aantal hoekschoppen tijdens de wedstrijd gelijk is, dan wordt deze selectie als verloren beschouwd. Voor een winnende selectie moet uw genomineerde team meer hoekschoppen krijgen.
 • Eerste kaart - welk team krijgt de eerste rode of gele kaart in de wedstrijd? Als er geen kaarten worden gegeven in de specifieke periode, dan wordt deze selectie als verloren beschouwd.
 • Laatste kaart - welk team krijgt de laatste rode of gele kaart in de wedstrijd? Als er geen kaarten worden gegeven in de specifieke periode, dan wordt deze selectie als verloren beschouwd.
 • Meeste booking punten - welk team krijgt het meeste booking punten in de wedstrijd? Als er geen boeking punten worden gegeven (er worden geen kaarten getoond) tijdens de wedstrijd, dan wordt deze selectie als verloren beschouwd. Voor een winnende selectie moet uw genomineerde team meer booking punten krijgen dan de tegenstander.
  • Gele kaart = 10 punten & Rode kaart = 25 punten Als een speler 2 gele kaarten krijgt en daarmee een rode kaart, dan ontvangt de speler in totaal 35 kaarten.
  • Meeste kaarten - welk team krijgt de meeste kaarten tijdens de wedstrijd? Als er tijdens de wedstrijd geen doelpunt wordt gescoord, wordt deze markt als verloren beschouwd. Voor een winnende selectie moet uw genomineerde team meer kaarten krijgen dan de tegenstander.
  • Gele kaart = 1 kaart & Rode kaart = 2 kaarten. Als een speler 2 gele kaarten krijgt en daarmee een rode kaart, dan ontvangt de speler in totaal 3 kaarten. Het maximaal aantal kaarten dat één speler kan krijgen is 3. Een directe rode kaart staat gelijk aan 2 kaarten.

3.15 Welke speler scoort als eerste/laatste? - U zet in op: welke speler het eerste/laatste doelpunt scoort.

 • Het gaat hier om welke speler als eerste/laatste scoort voor zijn eigen team tijdens de wedstrijd.
 • Eigen doelpunten tellen niet mee. Bijvoorbeeld: u heeft ingezet op een speler als eerste doelpuntenmaker en het eerste doelpunt was een eigen doelpunt, dan blijft de weddenschap staan tot het eerste doelpunt (geen eigen doelpunt) wordt gescoord. Als uw speler dit doelpunt scoort, dan heeft u gewonnen. Scoort een andere speler dit doelpunt, dan heeft u verloren.
 • Met betrekking tot 'Welke speler scoort als eerste': als uw speler niet deelnam aan de wedstrijd ten tijde van het eerste doelpunt, is de weddenschap ongeldig.
 • Met betrekking tot 'Welke speler scoort als laatste': als uw speler wel deelnam aan de wedstrijd voor of ten tijde van het laatste doelpunt, dan blijven de gerelateerde weddenschappen staan.
 • Als er geen doelpunt wordt gescoord tijdens de wedstrijd, of er zijn alleen eigen doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd, dan worden alle weddenschappen op spelers die als eerste of laatste scoren als verloren beschouwd, als zij hebben deelgenomen in de relevante periode zoals aangegeven in bovenstaande twee punten.

3.16 Hoeveel doelpunten scoort een speler? - U zet in op: of de genomineerde speler 1+/2+ of 3+ doelpunten scoort in de wedstrijd (eigen doelpunten tellen niet mee).

3.17 Hoe scoort een speler? - U zet in op: de manier waarop een genomineerde speler scoort, u kunt daarbij kiezen uit de volgende opties (eigen doelpunten tellen niet mee):

 • Kopbal - de genomineerde speler scoort een doelpunt met hoofd of schouders (bedoeld of onbedoeld).
 • Vrije trap - de genomineerde speler scoort een directe vrije trap voor zijn eigen team
 • Buiten het strafschopgebied - de genomineerde speler scoort van buiten het strafschopgebied voor zijn eigen team.
 • Strafschop - de genomineerde speler scoort een strafschop voor zijn eigen team. Het doelpunt moet direct vanuit de strafschop worden gescoord. Een terugkaatsing van een strafschop wordt niet beschouwd als een doelpunt uit een strafschop.

3.18 Wie krijgt een kaart of wordt van het veld gestuurd? - U zet in op (met betrekking tot de kaart): of een genomineerde speler een gele of rode kaart krijgt.

U zet in op (met betrekking tot het van het veld gestuurd worden): of een genomineerde speler een rode kaart ontvangt tijdens de wedstrijd. Alleen kaarten die worden toegekend vanaf het moment dat een speler actief is in de wedstrijd, tellen mee. Kaarten die na het eindsignaal worden toegekend, tellen niet mee. Een speler die van het veld wordt gestuurd, wordt verwerkt als een speler die een rode kaart heeft ontvangen, waarbij het niet belangrijk is of dit een directe rode of 2 gele kaarten zijn.

 • Kaarten die uitgedeeld worden voor de aftrap, tijdens de rust of na het slotsignaal, tellen niet mee.
 • Kaarten die getoond worden aan spelers of officials die niet horen bij de actieve spelers die op het veld staan, tellen niet mee.
 • Eerste speler die een kaart krijgt - welke speler krijgt als eerste een gele of rode kaart tijdens de wedstrijd? Als er in de specifieke periode geen kaart wordt gegeven, worden deze selecties als verloren beschouwd.
 • Eerste speler van een team die een kaart krijgt - welke speler krijgt als eerste een gele of rode kaart voor het team tijdens de wedstrijd? Als er in de specifieke periode geen kaart wordt gegeven, worden deze selecties als verloren beschouwd.

3.19 Hoeveel kaarten? - U zet in op: of het aantal kaarten hoger, lager of precies gelijk is aan het aangegeven totaal. Verlenging telt niet mee voor het totaal, evenals de ontvangen booking punten voor de aftrap en/of na het eindsignaal. Alleen kaarten die getoond worden aan spelers op het veld tellen mee. Kaarten voor managers of bankzitters tellen niet mee voor het totaal.

 • Gele kaart = 1 punt & Rode kaart = 2 punten Als een speler 2 gele kaarten krijgt en daarmee een rode kaart, dan ontvangt de speler in totaal 3 kaarten. Een speler kan niet meer dan 3 kaarten ontvangen voor verwerkingsdoeleinden. Bijvoorbeeld: een speler die een gele kaart krijgt en dan een directe rode kaart, krijgt 3 kaarten voor verwerkingsdoeleinden. Als een speler 2 gele kaarten krijgt en daarmee een rode kaart, dan ontvangt de speler in totaal ook 3 kaarten voor verwerkingsdoeleinden. Een directe rode kaart telt als 2 kaarten voor verwerkingsdoeleinden.

3.20 Wat is de dubbele kans? - U zet in op: of de wedstrijd eindigt in een van de twee aangegeven uitkomsten. Bijvoorbeeld: voor een winnende selectie van team A/gelijkspel moet de wedstrijd (of specifieke periode) eindigen met winst voor team A of gelijkspel.

3.21 Wie staat er voor bij rust/einde van de wedstrijd? - U zet in op het resultaat van de wedstrijd bij rust of aan het einde van de wedstrijd. Voor een winnende selectie moeten beide correct zijn.

3.22 Hoeveel kaarten voor het team? - U zet in op het aantal kaarten dat het genomineerde team tijdens de wedstrijd krijgt. Alleen kaarten die getoond worden aan spelers op het veld tijdens actieve periodes van de wedstrijd tellen mee, kaarten voor managers of bankzitters tellen niet mee.

 • Alleen één gele kaart telt mee voor een tweede boekbare overtreding. Twee gele kaarten die leiden tot een rode kaart tellen als drie kaarten in totaal. Hetzelfde geldt voor een gele kaart die wordt gevolgd door een directe rode kaart. Het maximale aantal kaarten dat een speler kan krijgen is drie.
 • Kaarten die getoond worden voor de aftrap, tijdens de rust of na het eindsignaal, tellen niet mee. Kaarten die getoond worden aan spelers of officials die niet horen bij de actieve spelers die op het veld staan, tellen niet mee.

3.23 Hoe wint een team? - U zet in op verschillende markten die betrekking hebben op hoe een team zal winnen, zoals:

 • Winnende marge - Met welk marge het genomineerde team zal winnen.
 • Winst met nul - Of het genomineerde team zal winnen met nul tegendoelpunten. Bijvoorbeeld: als uw genomineerde team wint met 1-0, 2-0, enz. is dit een winnende selectie.
 • Winst met een achterstand - Of het genomineerde team de wedstrijd (of specifieke periode) wint vanuit een achterstand.
 • Winst in verlenging - Of uw genomineerde team gelijkspel wint in de verlenging. Voor een winnende selectie moet uw team de verlenging (2 x 15 minuten plus blessuretijd, tenzij anders aangegeven) winnen. Als de wedstrijd geen verlenging heeft, heeft de selectie verloren. Als een wedstrijd wordt uitgesteld, zijn de normale regels voor uitstel van toepassing. Als een wedstrijd wordt gestaakt, zijn de normale regels voor staking van toepassing.
 • Winst op strafschoppen - Of uw genomineerde team gellijkspel na de strafschoppensessie wint. Weddenschappen worden alleen verwerkt als de wedstrijd een strafschoppensessie heeft. Als er geen sprake is van een strafschoppensessie, dan heeft de selectie verloren. Als een wedstrijd wordt uitgesteld, zijn de normale regels voor uitstel van toepassing. Als een wedstrijd wordt gestaakt, zijn de normale regels voor staking van toepassing.
 • Kwalificatie - Of uw genomineerde team zich kwalificeert voor de volgende ronde of volgende ronde van wedstrijden in een specifiek toernooi/competitie. Als een wedstrijd wordt uitgesteld, zijn de normale regels voor uitstel van toepassing. Als een wedstrijd wordt gestaakt, zijn de normale regels voor staking van toepassing. In het geval een van de team zich terugtrekt of niet kan deelnemen, raadpleeg dan de regels voor uitstel (2.7). [I-] Met wedstrijd wordt 90 minuten plus blessuretijd bedoeld, tenzij expliciet vermeld staat dat de weddenschap ook van toepassing is op verlenging en/of strafschoppenseries. Wedstrijdofficials bepalen of de volledige 90 minuten en blessuretijd gespeeld zijn. [I] Actief (in een wedstrijdcontext) betekent de periodes in een wedstrijd waarin gespeeld wordt. Voor de officiële start van de wedstrijd, na het signaal voor rust tot de officiële start van de tweede helft, en na het eindsignaal tellen niet als actieve periodes. Actief met betrekking tot een speler betreft een speler op het veld tijdens de relevante spelperiodes van de wedstrijd.

4. Wedregels voor periodes voetbal

4.1 Alle onderstaande periodes (4.2-4.7) zijn periodes waarop markten (3.1-3.23) van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: bij een wedstrijd met een periode van 90 min. (4.2) met Wie wint? (3.1) zet u in op het resultaat van de gehele wedstrijd (90 minuten plus blessuretijd).

4.2 90 min. - Dit betreft de gehele wedstrijd. Alle weddenschappen die betrekking hebben op 90 minuten zijn van toepassing op 90 minuten plus blessuretijd. Wedstrijdofficials bepalen of de volledige 90 minuten en blessuretijd gespeeld moeten worden of gespeeld zijn. Gebeurtenissen die plaatsvinden voor de officiële start van de wedstrijd, tijdens de rust (na het rustsignaal en vóór de start van de tweede helft) of na het eindsignaal tellen niet mee.

4.3 1ste 10 min. - Dit betreft de eerste 10 minuten van de wedstrijd (00:00 - 09:59). Bijvoorbeeld: een hoekschop die wordt toegekend in deze periode, maar die wordt genomen na 10:00 telt niet mee. Alle gebeurtenissen die tijdens de wedstrijd op 10:00 of later plaatsvinden tellen niet mee. Gebeurtenissen die plaatsvinden voor de officiële start van de wedstrijd tellen niet mee.

4.4 1ste helft - Dit betreft alleen de eerste helft van de wedstrijd, inclusief blessuretijd die gespeeld wordt. Gebeurtenissen die plaatsvinden voor de officiële start van de wedstrijd, tijdens de rust (na het rustsignaal en voor de start van de tweede helft) tellen niet mee.

4.5 2de helft - Dit betreft alleen de tweede helft van de wedstrijd, inclusief blessuretijd die gespeeld wordt. Gebeurtenissen die plaatsvinden voor de tweede helft (in de eerste helft of tijdens de rust) of na het eindsignaal tellen niet mee.

4.6 Beide helften - Dit betreft gebeurtenissen die plaatsvinden in beide helften van de wedstrijd. Als de gekozen gebeurtenis niet in een van de helften plaatsvindt of slechts in een van de helften, dan wordt deze selectie als verloren beschouwd. Gebeurtenissen die plaatsvinden voor de officiële start van de wedstrijd, tijdens de rust (na het rustsignaal en voor de start van de tweede helft) of na het eindsignaal tellen niet mee.

 • Voor weddenschappen op "beide helften" met betrekking tot een speler geldt dat als de speler in beide helften speelt, dan blijft de weddenschap staan. Als de speler niet speelt in de eerste helft, dan wordt deze selectie ongeldig verklaard.

4.7 Een van de helften - Dit betreft een gebeurtenis in een helft of beide helften van de wedstrijd. Als de gekozen gebeurtenis niet plaatsvindt binnen de wedstrijd, dan wordt de selectie als verloren beschouwd. Gebeurtenissen die plaatsvinden voor de officiële start van de wedstrijd, tijdens de rust (na het rustsignaal en voor de start van de tweede helft) of na het eindsignaal tellen niet mee.

 • Voor weddenschappen op "een van de helften" met betrekking tot een speler geldt dat als een speler meespeelt in de wedstrijd, dan is deze selectie geldig. Bijvoorbeeld: de speler scoort in de een van de helften - als de speler in de eerste helft scoort maar in de tweede helft niet speelt, dan wint de selectie. Als de speler niet in de wedstrijd speelt, dan wordt deze selectie ongeldig verklaard.

5. Definities Voetbalstatistieken

5.1 Schoten (wedstrijd, team & speler)

Geclassificeerd als een bewuste en duidelijke poging op het doel van de tegenstander.  Dit omvat alle schoten op doel, schoten naast het doel & geblokkeerde schoten.

5.2 Schoten op doel (wedstrijd, team & speler)

Een bewuste poging op het doel van de tegenstander die ofwel:

 • In het net gaat en resulteert in een doelpunt.
 • Een duidelijke poging is om te scoren, die anders in het net zou zijn gegaan, maar werd gered door de keeper.
 • Een duidelijke poging om te scoren is, die anders in het net zou zijn gegaan, maar werd gestopt door een verdedigende speler die de laatste speler is.
 • Door de keeper op het frame (de paal of lat) van het doel is gekomen.

5.3 Schoten naast het doel (wedstrijd, team & speler)

Een bewuste poging op het doel die ofwel:

 • Over of naast het doel gaat zonder contact te maken met een andere speler.
 • Over of naast het doel ging, maar werd gestopt door de keeper die het schot redde.
 • Over of naast het doel ging, maar werd gestopt door een speler in het veld.
 • Het frame (de paal of lat) van het doel raakt waardoor een doelpunt uitblijft.

5.4 Tackles (wedstrijd, team & speler)

Geclassificeerd als een gebeurtenis waarbij een speler de bal raakt in een uitdaging op de grond, waarbij ze met succes de bal afpakken van de speler die eerder balbezit had. De getackelde speler moet duidelijk balbezit hebben voordat de tackle wordt gemaakt om van een tackle te kunnen spreken. Het is geen tackle als een speler een bedoelde pass afsnijdt of de controle over de bal verliest. Een overtreding wordt niet geclassificeerd als een tackle.

5.5 Buitenspel (wedstrijd, team & speler)

Wanneer een speler zich buitenspel bevindt en een aansluitende vrije schop wordt toegekend aan de tegenstander. Als twee of meer spelers zich in een buitenspelpositie bevinden op het moment dat de pass wordt gespeeld, wordt buitenspel toegekend aan de speler die geacht wordt het dichtst bij de bal te zijn of heeft geprobeerd de bal aan te raken of het spel te hinderen. 

5.6 Assists (wedstrijd, team & speler)

De laatste aanraking die leidt tot het scoren van een doelpunt door de ontvanger van de bal. Bij eigen doelpunten, strafschoppen of doelpunten uit vrije trappen worden assists niet toegekend. Als een schot op doel gered wordt door een keeper, gestopt/geblokkeerd wordt door een verdedigende speler of het houtwerk raakt, wordt het eerste schot niet gezien als een assist. Afgeketste passes kunnen nog steeds worden gezien als een assist, mits de pass compleet is en het volgende schot een doelpunt is. 

5.7 Passes (wedstrijd, team & speler)

Een bewust gespeelde bal van een speler van een team naar een andere speler van datzelfde team.  Hieronder vallen ook: corners, inworpen, vrije trappen, aftrappen, doeltrappen, keepersworpen.

Hieronder vallen ook passes op alle hoogtes.

5.8 Vrije trappen (Wedstrijd & Team)

Elke vrije trap moet worden genomen om mee te tellen, vrije schoppen die worden toegekend, maar niet worden genomen, tellen niet.

5.9 Inworpen (Wedstrijd & Team)

Elke inworp moet succesvol worden genomen om te tellen, toegekende maar niet genomen inworpen tellen niet.

5.10 Gemaakte overtredingen (wedstrijd, team & speler)

Elke overtreding die door de scheidsrechter wordt bestraft als vals spel. Buitenspel wordt niet meegeteld bij de gepleegde overtredingen. Incidenten waarbij er sprake is van voordeel tellen niet mee voor het totaal aantal gepleegde overtredingen, zelfs als een speler vervolgens een waarschuwing krijgt. Een vrije trap of strafschop moet worden gegeven om het te laten tellen als een gepleegde overtreding.

5.11 Gewonnen overtredingen (wedstrijd, team & speler)

Een gewonnen overtreding wordt gedefinieerd als een speler een vrije trap of strafschop wint voor zijn team na een overtreding van een speler van de tegenstander. Er wordt geen overtreding gewonnen voor een handsbal, duik, achterwaartse pass, illegale herstart, onbehoorlijk gedrag richting de officials, 6-secondenovertreding van de keeper of hinderen als een vrije trap wordt toegekend.

5.12 Doelmethodes (Wedstrijd & Team)

a) Strafschop genomen - Of een strafschop genomen zal worden. Strafschoppen die worden toegekend maar teruggedraaid en vervolgens niet worden genomen, worden niet beschouwd als een winnende selectie. Alleen een voltooide strafschopuitkomst is van toepassing. 

b) Strafschop gemist - Of een strafschop wordt gemist. Dit is elke genomen strafschop die niet resulteert in een doelpunt uit die trap. Gemiste strafschoppen die opnieuw genomen worden tellen niet mee. Alleen een voltooide strafschopuitkomst is van toepassing. Als een strafschop terugkaatst van het houtwerk (de lat of paal) of de keeper en opnieuw wordt aangeraakt voordat er een doelpunt is toegekend, wordt deze strafschop beschouwd als een misser.

c) Strafschop - Of een strafschop wordt gescoord door het aangewezen team. Als een strafschop terugkaatst van het houtwerk (de lat of paal) of de keeper en opnieuw wordt aangeraakt voordat er een doelpunt is toegekend, wordt deze strafschop beschouwd als een misser. Strafschoppen die worden gescoord, maar opnieuw moeten worden genomen, tellen niet mee.

d) 2+ strafschoppen - Of er twee of meer strafschoppen worden genomen. Strafschoppen die worden toegekend maar teruggedraaid en vervolgens niet worden genomen, worden niet beschouwd als een toegekende strafschop.

e) 2+ strafschoppen gescoord - Of twee, of meer, strafschoppen worden gescoord door het aangewezen team. Bij gescoorde strafschoppen waarbij opdracht wordt gegeven om ze opnieuw te nemen, telt de oorspronkelijke strafschop niet mee.

f) Vrije-trapdoelpunt - Of een vrije trap wordt gescoord door het aangewezen team. Alle weddenschappen met vrije-trapdoelpunten moeten direct worden gescoord vanuit een vrije trap. Strafschoppen tellen niet mee.

g) Kopbaldoelpunt - Of er een kopbal wordt gescoord. Een kopbaldoelpunt is een doelpunt dat wordt geclassificeerd als gescoord vanaf het hoofd van een speler, of dat nu bewust is of niet. Eigen doelpunten tellen niet mee.

h) Buiten-het-strafschopgebieddoelpunt - Of er een doelpunt wordt gescoord vanaf een punt buiten het 18-metergebied door het aangewezen team. Eigen doelpunten tellen niet mee. Elk doelpunt vanaf buiten het strafschopgebied wordt beschouwd als winnend, bedoeld of onbedoeld. Vrije trappen tellen mee.

5.13 Hoe scoort een speler?

Je zet in op de manier waarop de aangewezen speler zal scoren, met de volgende beschikbare opties (eigen doelpunten zijn bij allemaal uitgesloten): 

a) Kopbal - de genomineerde speler scoort een doelpunt dat wordt geclassificeerd als gescoord vanaf het hoofd van een speler, of dat nu bewust is of niet.

b) Vrije trap - de aangewezen speler scoort een directe vrije trap voor het eigen team.

c) Buiten het strafschopgebied - de aangewezen speler scoort van buiten het 18-metergebied voor het eigen team. Een vrije trap gescoord van buiten het strafschopgebied telt als een winnende selectie.

d) Strafschop - de genomineerde speler scoort een strafschop voor zijn eigen team. Het doelpunt moet direct uit deze strafschop worden gescoord. Een terugkaatsing van een strafschop wordt niet beschouwd als een doelpunt uit een strafschop

6. Wedregels voor basketbal

6.1 Selectie en wedresultaten

Alle basketbalselecties moeten winnen (geen gelijkspel of overtredingen) om een weddenschap als gewonnen te beschouwen. Een selectie die niet wint, tenzij expliciet aangegeven in dit document, wordt verwerkt als verloren.

Bijvoorbeeld: selecties dat een team een wedstrijd wint en er is sprake van gelijkspel na de verlenging (of reguliere speeltijd als er geen extra tijd is), zelfs als gelijkspel niet wordt aangeboden viaCreëer,worden verwerkt als verloren. Dit is niet relevant voor NBA- of NBL-wedstrijden, omdat hierin de extra tijd steeds gespeeld wordt totdat een team wint, maar kan van toepassing zijn op andere basketbalcompetities volgens hun individuele competitieregels. Op vergelijkbare wijze bij 'Race naar X'-selecties waarbij geen enkel team de geselecteerde score behaalt, deze selecties worden dan verwerkt als verloren, ongeacht of de optie 'geen van de teams bereikt X'-selectie beschikbaar was.

6.2 Extra tijd

Alle basketbalwedstrijden worden verwerkt op basis van de officiële resultaten, inclusief extra tijd.

6.3 Tweede helft- / Vierdekwartmarkten

Alle markten met betrekking tot de tweede helft en de vierde kwart zijn inclusief extra tijd, als deze plaatsvindt. Bijvoorbeeld: een selectie voor het totaal aantal punten in de tweede helft betreft de punten die gescoord worden in de tweede helft en de gespeelde extra tijd.

6.4 Markten met betrekking tot spelers

Alle spelerselecties worden als actief beschouwd als een speler op elk moment van de relevante wedstrijd op het veld verschijnt als een actieve speler, ongeacht of de betreffende selectie refereert aan een specifieke periode van de wedstrijd. Als een speler tijdens de wedstrijd niet op het veld verschijnt, dan zijn alle selecties met betrekking tot die speler ongeldig. Bijvoorbeeld: een selectie dat een speler meer dan 10,5 punten scoort in de tweede helft is actief (en wordt verwerkt als verloren) als die speler de eerste twee minuten van de wedstrijd speelt, geblesseerd raakt en niet terugkeert in de wedstrijd, ongeacht of de speler tijdens de tweede helft niet op het veld is verschenen. Als die speler echter kort voor de wedstrijd werd teruggetrokken uit de initiële line-up (of bank) en nooit op het veld is verschenen, dan wordt de selectie, en dus de weddenschap, ongeldig verklaard.

6.5 Uitgestelde en onvoltooide wedstrijden

Wanneer een wedstrijd wordt uitgesteld of afgebroken en vervolgens hervat wordt of binnen 24 uur (inclusief) na de oorspronkelijke starttijd wordt gespeeld, blijven alle weddenschappen staan. Alle weddenschappen die worden geplaatst op wedstrijden die na meer dan 24 uur na de oorspronkelijke starttijd worden gespeeld, worden ongeldig verklaard. Zodra de 24 uur zijn verlopen worden alle weddenschappen ongeldig verklaard en worden de inzetten terugbetaald.

6.6 Gestaakte wedstrijden

Als een wedstrijd voor de start wordt gestaakt, valt deze binnen de 48-uurregel voor uitgestelde wedstrijden zoals hierboven beschreven. Als de wedstrijd na de start wordt gestaakt, maar voor het natuurlijke einde ervan, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Creëer-weddenschappen worden ongeldig verklaard als zij ten minste één selectie bevatten met betrekking tot een speler die nog niet op het veld is verschenen als actieve speler. De hieronder beschreven regels worden alle toegepast onderhevig aan en als gevolg van de toepassing van deze regel.
 • Als elke selectie binnen een Creëer-weddenschap op een wedstrijd al een winnaar is en de staking is niet van invloed op de uitkomst van de selecties, dan wordt de Creëer-weddenschap als geheel beschouwd als gewonnen. Bijvoorbeeld: een Creëer-weddenschap die uit twee selecties bestaat waarvan een selectie met betrekking tot het totaal aantal punten en een selectie dat een bepaalde speler meer dan 10,5 punten scoort, tijdens een wedstrijd waarin het betreffende aantal punten is bereikt en de speler meer dan 10 punten heeft gescoord voordat de wedstrijd werd gestaakt, wordt als gewonnen beschouwd. In dit geval had de staking geen invloed op de selecties. Dit is niet het geval bij een selectie van minder dan een totaal aantal punten waarbij de wedstrijd wordt gestaakt terwijl de totale score minder is dan het gekozen aantal punten, daar de staking van invloed zou kunnen zijn op de uitkomst.
 • Als een enkele selectie van een Creëer-weddenschap verloren is en de wedstrijd wordt dan gestaakt, dan wordt de Creëer-weddenschap verwerkt als verloren, daar ongeacht de staking de uitkomst van de betreffende selectie(s) al onomkeerbaar bepaald was. Bijvoorbeeld: een Creëer-weddenschap met een selectie van de eerste speler die scoort, in een wedstrijd waarbij een andere speler eerst scoorde en de wedstrijd vervolgens gestaakt werd, wordt verwerkt als verloren. In dit geval was de weddenschap al verloren, en de uitkomst werd niet beïnvloed door het feit dat de wedstrijd vervolgens werd gestaakt.
 • Als er geen verloren selecties in een Creëer-weddenschap zitten en er is sprake van ten minste één ongeldige selectie op het moment dat de wedstrijd wordt gestaakt, dan wordt de Creëer-weddenschap ongeldig verklaard. Deze regel is van toepassing wanneer een of meer selecties onbeslist is op het moment van staken en gewonnen had kunnen worden als de wedstrijd voltooid zou zijn. Bijvoorbeeld: een Creëer-weddenschap met een selectie van meer dan een totaal aantal punten, in een wedstrijd waarin het aantal punten minder is dan het vereiste aantal, wordt ongeldig verklaard. In dit geval was de selectie van het totaal aantal punten nog niet beslist en zou gewonnen of verloren worden als de wedstrijd niet gestaakt zou zijn, dus wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

6.7 Verandering van locatie

Als de locatie van een wedstrijd afwijkt van de locatie die werd aangegeven, worden alle weddenschappen op die wedstrijd ongeldig verklaard.

7. Wedregels voor American football

7.1 Selectie en weddenschapsresultaten

Alle American Football Build A Bet-selecties moeten winnen (geen gelijkspel, onbeslist, draw of push) om een weddenschap als winnaar te beschouwen. Een selectie die niet wint, tenzij expliciet vermeld in dit document, wordt als verliezer afgehandeld.

Bijvoorbeeld: selecties op een team om een wedstrijd te winnen waarbij de wedstrijd na verlengingen in gelijkspel eindigt, zelfs als het gelijkspel of de draw niet is aangeboden via Build A Bet, worden als verliezers afgehandeld. Op dezelfde manier worden 'Race to X'-selecties waarbij geen van beide teams de geselecteerde score behaalt, als verliezers beschouwd, ongeacht of een 'geen van beide teams behaalt X'-selectie beschikbaar was als alternatieve selectie of niet. Indien een kwart, helft of wedstrijd puntloos eindigt, worden touchdown- of puntenscorende selecties voor die periode (bijv. speler die een 1e helft touchdown scoort) als verliezers afgehandeld.

Als nog één selectie in een weddenschap ongeldig wordt verklaard omdat de betreffende speler(s) niet deelneemt/deelnemen aan een wedstrijd (zoals beschreven in sectie 4), wordt de volledige weddenschap ongeldig verklaard. Selecties die om andere redenen ongeldig worden verklaard (gewoonlijk het staken of uitstellen van een wedstrijd) zullen worden geresulteerd volgens de regels die zijn beschreven in sectie 6 van dit document.

7.2 Extra tijd

Alle American football- wedstrijden worden verwerkt op basis van de officiële resultaten, inclusief extra tijd.

7.3 Tweedehelft-/Vierdekwart-markten

Alle selectiemarkten met betrekking tot de tweede helft en de vierde kwart zijn inclusief extra tijd, als deze plaatsvindt. Bijvoorbeeld: een selectie voor het totaal aantal punten in de tweede helft betreft de punten die gescoord worden in de tweede helft en de gespeelde extra tijd.

7.4 Markten met betrekking tot spelers

Alle spelerselecties worden als actief beschouwd als een speler op elk moment van de relevante wedstrijd deelneemt als een actieve speler, ongeacht of de betreffende selectie refereert aan een specifieke periode van de wedstrijd. Als een speler niet deelneemt de wedstrijd, dan zijn alle selecties met betrekking tot die speler ongeldig. Bijvoorbeeld: een selectie dat een speler een touchdown scoort in de tweede helft is actief (en wordt verwerkt als verloren) als die speler de eerste helft van de wedstrijd speelt, geblesseerd raakt en niet terugkeert in de wedstrijd, ongeacht of de speler tijdens de tweede helft niet op het veld is verschenen. Als die speler echter kort voor de wedstrijd geblesseerd raakt en niet aan de wedstrijd deelneemt, dan wordt de selectie en dus de weddenschap ongeldig verklaard.

7.5 Uitgestelde en onvolledige wedstrijden

Indien een wedstrijd wordt uitgesteld of onvolledig is, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd vervolgens wordt hervat of gespeeld binnen dezelfde planningsweek van het NCAAF/NFL-schema (donderdag - woensdag lokale stadiontijd) als de oorspronkelijk geplande starttijd. Alle weddenschappen die zijn geplaatst op wedstrijden die zijn uitgesteld en buiten de oorspronkelijk geplande planningsweek beginnen, worden ongeldig verklaard en de inzetten worden terugbetaald.

7.6 Gestaakte wedstrijden

Als een wedstrijd voor aanvang wordt gestaakt, valt deze onder dezelfde planningsweekregel voor uitgestelde wedstrijden zoals hierboven beschreven. Indien de wedstrijd tijdens de wedstrijd wordt gestaakt en vervolgens tijdens dezelfde planningsweek wordt hervat en voltooid, blijven alle weddenschappen geldig volgens sectie 5. Als een wedstrijd na aanvang, maar vóór de voltooiing wordt onderbroken en niet binnen dezelfde planningsweek wordt hervat en voltooid, gelden de volgende regels:

Build A Bet-weddenschappen worden ongeldig verklaard als ze ten minste één selectie bevatten waarbij een speler betrokken is die nog niet ten minste één keer op het veld heeft gestaan tijdens een wedstrijd. De onderstaande regels worden allemaal toegepast onder voorbehoud van en volgend op de toepassing van deze regel.

 • Als elke selectie binnen een Build A Bet op de wedstrijd al een winnaar is waarbij het feit van staken geen invloed had op de uitkomst van elke selectie, wordt de Build A Bet in zijn geheel als winnaar beschouwd. Bijvoorbeeld, een Build A Bet van 2 etappes die een 'meer dan puntentotaal'-selectie bevat en een bepaalde speler die een touchdown moet scoren, in een wedstrijd waarin de vereiste punten zijn bereikt en de speler een touchdown heeft gescoord voordat de wedstrijd vervolgens werd gestaakt, zal als winnaar worden behandeld. In dit geval had de staking geen invloed op beide selecties. Hetzelfde zou niet van toepassing zijn op een selectie onder het puntentotaal waarbij een wedstrijd wordt gestaakt terwijl de totale score nog steeds onder het gekozen aantal ligt, omdat het stopzetten van invloed zou zijn op dat resultaat.
 • Als een enkele selectie van een Build A-Bet-weddenschap heeft verloren en een wedstrijd vervolgens wordt gestaakt, wordt de Build A Bet-weddenschap behandeld als een verliezer, waarbij de selectie(s) in kwestie onherroepelijk was (waren) afgesloten, ongeacht de staking. Een Build A Bet-weddenschap met een selectie van het eerste team dat scoort, in een wedstrijd waarin het andere team als eerste scoorde en de wedstrijd vervolgens werd gestaakt, wordt bijvoorbeeld als een verliezer beschouwd. In dit geval was de weddenschap al verloren en dit resultaat kon op geen enkele manier worden beïnvloed door het feit of de wedstrijd vervolgens werd gestaakt of niet.
 • Als er geen verliezende selecties zijn binnen een Build A Bet-weddenschap en ten minste één ongeldige selectie op het moment dat een wedstrijd wordt gestaakt, wordt de Build A Bet-weddenschap als ongeldig beschouwd. Deze regel is van toepassing wanneer een of meer selecties nog steeds onbeslist zijn bij het staken en mogelijk hebben gewonnen of verloren als de wedstrijd was voltooid zoals gepland. Bijvoorbeeld: een Build A Bet-weddenschap met inbegrip van een selectie van meer dan het totale aantal punten, in een wedstrijd die is gestaakt terwijl het totaal aantal punten nog steeds onder het vereiste aantal ligt, wordt als ongeldig beschouwd. In dit geval was de selectie van het totale aantal punten nog onbeslist en zou deze gewonnen of verloren kunnen hebben als de wedstrijd niet was gestaakt, dus wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

7.7 Verandering van locatie

Als de locatie van een wedstrijd afwijkt van de locatie die werd aangegeven, worden alle weddenschappen op die wedstrijd ongeldig verklaard.

8. IJshockey-wedregels

8.1 Selectie en wedresultaten

Alle ijshockey Creëer-selecties moeten winnen (geen gelijkspel of overtredingen) om een weddenschap als gewonnen te beschouwen.

Een selectie die niet wint, tenzij expliciet aangegeven in dit document, wordt verwerkt als verloren. Indien één of meer selecties in een weddenschap om welke reden dan ook ongeldig worden verklaard (zoals een geselecteerde speler die niet aan de wedstrijd deelneemt - zie sectie 4), wordt de gehele weddenschap ongeldig verklaard.

Bijvoorbeeld: selecties op een team om een wedstrijd te winnen waar het een gelijkspel is na verlenging (of reguliere speeltijd als er geen verlenging is), zelfs als gelijkspel niet wordt aangeboden via Creëer, zullen worden verwerkt als verliezers.  Dit zal niet relevant zijn voor NHL-wedstrijden, aangezien deze doorgaan naar shoot-outs na een gelijkspel in de verlenging (reguliere seizoen) of open-ended sudden death-verlenging spelen (playoffs), maar kan van toepassing zijn op andere ijshockeycompetities of -wedstrijden volgens hun individuele competitieregels.

Op vergelijkbare wijze bij 'Race naar X'-selecties waarbij geen enkel team de geselecteerde score behaalt, deze selecties worden dan verwerkt als verloren, ongeacht of de optie 'geen van de teams bereikt X'-selectie beschikbaar was. Als een periode zonder punten eindigt, worden de doelpuntenselecties zoals Eerste of Laatste Doelpuntenmaker voor die periode als verliezers verwerkt.

8.2 Verlenging/Shoot-outs

Alle ijshockeywedstrijden worden verwerkt op basis van het officiële resultaat, inclusief eventuele verlenging en shoot-outs.

Doelpunten gescoord in de shoot-outs worden niet bij de afrekening meegeteld. Het doelpunt dat wordt toegekend aan

de score van een winnend team na een shoot-out (bijv. het enige doelpunt in een wedstrijd die eindigt op 0-0 na de verlenging en dus 1-0 na de shoot-out) telt mee voor de totale wedstrijdscore en de totale teamdoelpuntenselectie, maar wordt niet toegekend aan een speler en telt niet mee voor de verwerking van de markten voor spelersscores.

8.3 Derde periode-markten

Alle derde periode marktselecties zijn inclusief de verlenging en de resulterende doelpunten van de shoot-outs als die voorkomen. Bijvoorbeeld, een totale derde periode doelpuntenselectie zou de doelpunten gescoord in zowel de derde periode als het winnende doelpunt van ofwel de verlenging of resulterend uit de shoot-out omvatten.  Creëer-weddenschapen Regels - IJshockey 2.

8.4 Speler-specifieke markten

Alle spelerselecties worden als actief beschouwd als een speler op elk moment van de relevante wedstrijd de baan ingaat als een actieve speler, ongeacht of de betreffende selectie refereert aan een specifieke periode van de wedstrijd. Als een speler tijdens de wedstrijd niet in de baan verschijnt, dan zijn alle selecties met betrekking tot die speler ongeldig. Bijvoorbeeld: een selectie dat een speler meer dan punten scoort in de tweede helft is actief (en wordt verwerkt als verloren) als die speler de eerste twee minuten van de wedstrijd speelt, geblesseerd raakt en niet terugkeert in de wedstrijd, ongeacht of de speler tijdens de tweede helft niet op het veld is verschenen. Indien die speler echter kort voor het begin van de wedstrijd geblesseerd raakte, uit de startopstelling (of van de bank) werd verwijderd en nooit op het ijs kwam, zou de selectie en dus de weddenschap ongeldig zijn.

8.5 Uitgestelde en onvoltooide wedstrijden

Als een wedstrijd wordt uitgesteld of afgebroken en vervolgens wordt hervat of binnen 24 uur (inclusief) na de oorspronkelijke starttijd wordt gespeeld, blijven alle weddenschappen staan. Alle weddenschappen die worden geplaatst op wedstrijden die na meer dan 24 uur na de oorspronkelijke starttijd worden gespeeld, worden ongeldig verklaard. Als de 24 uur verstreken zijn, zijn alle weddenschappen ongeldig en wordt de inzet terugbetaald.


8.6 Gestaakte wedstrijden

Als een wedstrijd voor de start wordt gestaakt, valt deze binnen de 24-uurregel voor uitgestelde wedstrijden zoals hierboven beschreven. Als de wedstrijd na de start maar voor het natuurlijke einde ervan, wordt gestaakt, zijn de volgende regels van toepassing: 

 • Creëer-weddenschappen worden ongeldig verklaard als zij ten minste één selectie bevatten met betrekking tot een speler die nog niet als actieve speler in de baan is verschenen. De onderstaande regels worden alle toegepast onder voorbehoud van en in aansluiting op de toepassing van deze regel.
 • 2. Als elke selectie binnen een Creëer-weddenschap op het spel al winnend is waarbij het feit van staking geen invloed had op de uitkomst van elke selectie, wordt de Creëer-weddenschap in zijn geheel verwerkt als gewonnen. Bijvoorbeeld, een Creëer-weddenschap die uit twee selecties bestaat waarvan een selectie met betrekking tot het totaal aantal doelpunten en een selectie dat een bepaalde speler scoort, tijdens een wedstrijd waarin het betreffende aantal doelpunten is bereikt en de speler heeft gescoord voordat de wedstrijd werd gestaakt, wordt als gewonnen beschouwd. In dit geval had de staking geen invloed op de selecties. Dit is niet het geval bij een selectie van minder dan een totaal aantal doelpunten waarbij de wedstrijd wordt gestaakt terwijl de totale score minder is dan het gekozen aantal punten, daar de staking van invloed zou kunnen zijn op de uitkomst.
 • Als een enkele selectie van een Creëer-weddenschap heeft verloren en een wedstrijd wordt vervolgens gestaakt, wordt de Creëer-weddenschap verwerkt als een verliezer, waar ongeacht het feit van de staking, de selectie(s) in kwestie onherroepelijk was (waren) afgesloten. Bijvoorbeeld, een Creëer-weddenschap met een selectie van het eerste team dat scoort, in een wedstrijd waarbij het andere team eerst scoorde en de wedstrijd 

vervolgens gestaakt werd, wordt verwerkt als verloren. In dit geval was de weddenschap al verloren, en de uitkomst werd niet beïnvloed door het feit dat de wedstrijd vervolgens werd gestaakt. Creëer-weddenschappen Regels - IJshockey 3.

 • Als er geen verliezende selecties binnen een Creëer-weddenschap zijn en ten minste één ongeldige selectie op het moment van het staken van een wedstrijd, wordt de Creëer-weddenschap als ongeldig verwerkt. Deze regel is van toepassing als één of meer selecties nog onbeslist zijn op het moment van staken en zouden kunnen hebben gewonnen of verloren als de wedstrijd was voltooid zoals gepland. Bijvoorbeeld, een Creëer-weddenschap met een selectie van meer dan een totaal aantal doelpunten, in een wedstrijd waarin het aantal doelpunten minder is dan het vereiste aantal, wordt ongeldig verklaard. In dit geval was de selectie van het totaal aantal doelpunten nog niet beslist en zou gewonnen of verloren worden als de wedstrijd niet gestaakt zou zijn, dus wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

8.7 Verandering van locatie

Als de locatie van een wedstrijd afwijkt van de locatie die werd aangegeven, worden alle weddenschappen op die wedstrijd ongeldig verklaard.

9. Honkbal-wedregels

9.1 Selectie en wedresultaten

Alle honkbal SGM-selecties moeten winnen (geen gelijkspel of overtredingen) om een weddenschap als gewonnen te beschouwen. Een selectie die niet wint, tenzij expliciet aangegeven in dit document, wordt verwerkt als verloren.

Bijvoorbeeld, selecties op een team om een wedstrijd te winnen waar de wedstrijd eindigt in gelijkspel, ongeacht of het eindresultaat is bepaald met of zonder extra innings, en zelfs waar het gelijkspel mogelijk niet is aangeboden via Creëer, zal worden afgerekend als verloren. Dit zal niet relevant zijn voor de MLB, omdat extra innings worden gespeeld tot een team wint, maar kan van toepassing zijn op andere honkbalcompetities of wedstrijden, volgens hun individuele wedstrijdregels. Op vergelijkbare wijze bij 'Race naar X'-selecties waarbij geen enkel team de geselecteerde score behaalt, deze selecties worden dan verwerkt als verloren, ongeacht of de optie 'geen van de teams bereikt X'-selectie beschikbaar was.

Indien een of meer selecties in een weddenschap ongeldig worden verklaard omdat de speler(s) in kwestie niet deelneemt(nemen) aan een wedstrijd (zoals beschreven in sectie 4), wordt de gehele weddenschap ongeldig verklaard. Selecties die om andere redenen ongeldig worden verklaard (gewoonlijk het staken of uitstellen van een wedstrijd), worden verwerkt volgens de regels die in sectie 7 en 8 worden uiteengezet.

9.2 Extra Inningen

Alle honkbalwedstrijden worden verwerkt op basis van de officiële resultaten, inclusief extra innings. Alle team- en spelersstatistieken die tijdens de extra innings zijn opgebouwd, worden meegerekend voor de verwerking van de weddenschap.

9.3 Genoteerde / Aangewezen / Genoemde pitchers

Creëer-honkbalweddenschappen bevatten geen en zijn niet afhankelijk van Genoteerde / Aangewezen / Genoemde pitchers. Indien één of beide oorspronkelijk aangekondigde startende pitchers in een wedstrijd worden geschrapt of vervangen door andere pitchers, voor aanvang van de wedstrijd en nadat enige weddenschappen zijn geplaatst, blijven deze weddenschappen staan.

Indien pitchers vermeld zijn in of ten opzichte van de weergave van selecties, worden deze slechts als indicatie beschouwd en beïnvloeden of verhinderen zij de toepassing van deze regel niet. Selecties die specifiek betrekking hebben op een pitcher die niet speelt (en derhalve weddenschappen die deze selecties omvatten) zullen alsnog ongeldig worden verklaard volgens de regels voor speler-specifieke markten in sectie 4.

9.4 Speler-specifieke markten

Indien een speler niet aan een wedstrijd deelneemt, worden selecties specifiek voor die speler (en dus de gehele inzet) ongeldig. Deze regel wordt als volgt toegepast:

 • Selecties op hitting-/batting-markten zijn actief als de speler in kwestie tenminste één plaatvervanging krijgt. Als de speler niet op de plaat verschijnt, worden deze selecties als ongeldig verwerkt.
 • Selecties op markten voor honkverliezen zijn actief indien de speler in kwestie op enig moment in het spel komt. Dit omvat het verschijnen op de plaat, maar ook het spelen als veldspeler, verdedigende invaller, pinch-runner, enzovoort. Als de speler op geen enkel moment in een dergelijke hoedanigheid aan het spel deelneemt, worden deze selecties als ongeldig verwerkt.
 • Selecties op werpermarkten zijn actief als de speler in kwestie tenminste één worp in de wedstrijd werpt. Als de speler dit niet doet, worden deze selecties als nietig verwerkt.

Spelerselecties worden volgens de bovenstaande regels als actief of ongeldig beschouwd, ongeacht of een selectie naar een specifieke periode van een wedstrijd kan verwijzen. Bijvoorbeeld, een selectie op een bepaalde speler voor meer dan 1 slag in de eerste 5 innings van een wedstrijd zou actief zijn (en dus als verliezer worden verwerkt) als die speler pas na de 5e inning als invaller in de wedstrijd kwam en vanaf dat moment zijn slagbeurt(en) maakte. Indien die speler echter kort voor aanvang van de wedstrijd geblesseerd raakte, uit de startopstelling (of van de bank) werd teruggetrokken en dus geen enkele slagbeurt maakte, zou de selectie en dus de inzet ongeldig zijn.

9.5 7 Innings Games / Double Headers

Indien honkbalwedstrijden oorspronkelijk voor aanvang zijn gepland om gespeeld te worden gedurende minder dan 9 innings (bijvoorbeeld 7 innings-wedstrijden voor MLB-double headers), worden de wedstrijden als normaal verwerkt volgens de regels in dit document (d.w.z. worden verwerkt als reguliere wedstrijden in plaats van wedstrijden met verminderde innings).

9.6 Uitgestelde en onvoltooide wedstrijden

Indien een wedstrijd niet aanvangt op de geplande kalenderdag van de officieel genoteerde aanvangstijd (plaatselijke stadiontijd), zijn alle weddenschappen op de wedstrijd ongeldig.

Indien een wedstrijd na aanvang wordt gestaakt, en vervolgens binnen 36 uur (inclusief) van de oorspronkelijke aanvangstijd wordt hervat, blijven alle weddenschappen staan.

Indien een wedstrijd na aanvang wordt gestaakt en meer dan 36 uur na de oorspronkelijke aanvangstijd wordt hervat, of helemaal niet, dan wordt dit verwerkt als een gestaakte wedstrijd en verwerkt worden volgens de regels in secties 7 en 8 (alle weddenschappen zijn nietig, behalve die weddenschappen die al onherroepelijk vaststaan). Deze regel is niet van toepassing op play-offwedstrijden; in het geval van een opgeschorte play-off of postseason toernooiwedstrijd, blijven alle weddenschappen staan totdat de wedstrijd officieel is voltooid volgens de desbetreffende competitie/organisatie.

9.7 Wedstrijden met verminderde inningen

Wanneer honkbalwedstrijden worden ingekort nadat de wedstrijd is begonnen (bijvoorbeeld innings verminderd wegens slecht weer), worden deze verwerkt volgens de volgende regels:

 • Weddenschappen zijn ongeldig als zij tenminste één selectie bevatten van een speler die niet aan de wedstrijd deelneemt, volgens de regels beschreven in sectie 4. De onderstaande regels worden alle toegepast onder voorbehoud van en in aansluiting op de toepassing van deze regel.
 • Indien elke selectie binnen een weddenschap op de wedstrijd reeds winnend is, waarbij het feit van de verminderde innings geen invloed heeft gehad op het resultaat van elke selectie, wordt de weddenschap in zijn geheel als gewonnen verwerkt. Bijvoorbeeld, een weddenschap met 2 selecties die een selectie over het totaal aantal runs bevat en eent van een bepaalde speler die een home run slaat, in een wedstrijd waar het vereiste totaal aantal runs bereikt was en de speler een home run sloeg, en waar de wedstrijd gespeeld werd met verminderde innings, wordt als gewonnen verwerkt. In dit geval had het feit dat de wedstrijd met verminderde innings werd gespeeld geen invloed op een van beide selecties. Hetzelfde zou niet gelden voor een selectie onder het totaal aantal runs waar een wedstrijd wordt ingekort terwijl de totale score nog onder het gekozen aantal is, aangezien de verminderde innings die uitkomst zou beïnvloeden.
 • Indien een enkele selectie van een weddenschap verloren heeft en een wedstrijd wordt vervolgens ingekort, wordt de weddenschap als verloren verwerkt, waar ongeacht het feit van de verminderde innings, de selectie(s) in kwestie onherroepelijk gesloten was (waren). Bijvoorbeeld, een weddenschap met een selectie van het eerste team dat scoort, in een wedstrijd waarin het andere team als eerste scoorde en de wedstrijd vervolgens met verminderde innings werd gespeeld, wordt als verloren verwerkt. In dit geval was de weddenschap al verloren, en de uitkomst werd niet beïnvloed door het feit dat de wedstrijd vervolgens werd ingekort.
 • Indien er geen verliezende selecties binnen een weddenschap zijn en ten minste één ongeldige selectie op een wedstrijd waar de innings na aanvang worden verminderd, wordt de weddenschap als ongeldig verwerkt. Deze regel is van toepassing indien één of meer selecties onbeslist blijven nadat het verminderde aantal innings is voltooid, en nog steeds zouden kunnen hebben gewonnen of verloren indien het volledige aantal innings volgens plan zou zijn voltooid. Bijvoorbeeld, een weddenschap met een selectie over het totaal aantal runs, in een verkorte wedstrijd die beëindigd wordt terwijl het totaal aantal runs nog onder het vereiste aantal ligt, wordt verwerkt als ongeldig. In dit geval was de totale runselectie nog onbeslist en zou gewonnen of verloren kunnen hebben, maar voor het inkorten van de wedstrijd, dus wordt de selectie en dus de weddenschap ongeldig verklaard.
 • De enige uitzondering op de bovenstaande regels is het resultaat van de Match Winner- / Money Line-/ Head-to-Head-markt. Dit wordt verwerkt volgens het officiële competitieresultaat van de wedstrijd - indien een wedstrijd met verminderde innings toch eindigt in een officieel winst-/verliesresultaat volgens de relevante competitie, wordt de Match Winner-markt als zodanig verwerkt.

Wedstrijden die na 8,5 innings worden beëindigd (waarbij de thuisploeg na 8,5 innings voor staat en de wedstrijd aldaar wordt beëindigd) worden niet als verkorte wedstrijden verwerkt. Zij worden verwerkt volgens de normale verwerkingsregels en niet volgens de regels in deze sectie voor wedstrijden met verminderde innings. Dit geldt ook voor wedstrijden met 7 innings die na 6,5 innings met de thuisploeg aan kop eindigen.

9.8 Gestaakte wedstrijden

Als een wedstrijd voor aanvang wordt gestaakt, valt deze binnen de geplande kalenderdagregel voor uitgestelde wedstrijden zoals beschreven in sectie 6.

Indien een wedstrijd na aanvang wordt gestaakt, maar toch eindigt met een officiële winst-/verliesresultaat volgens de betreffende league/organisatie, wordt deze verwerkt volgens de regels in sectie 7 voor verminderde innings-wedstrijden. Dit omvat de verwerking van dat officiële resultaat volgens paragraaf 7.5.

Als een wedstrijd na aanvang wordt gestaakt en niet door de betreffende competitie/organisatie met een officieel winst/verliesresultaat wordt aangeduid, wordt deze verwerkt volgens de regels in sectie 7 voor wedstrijden met een beperkte speelduur, maar het Match Winner- / Money Line- / Head-to-Head-marktresultaat wordt als ongeldig verwerkt.

9.9 Verandering van locatie

Indien de locatie van een wedstrijd wordt gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijk geplande plek, blijven de weddenschappen staan indien de oorspronkelijke thuis- en uitploeg als zodanig aangewezen blijven. Indien de locatie wordt gewijzigd en de thuis- en uitploeg worden omgedraaid, zijn de weddenschappen die geplaatst zijn onder de oorspronkelijke thuis/uit-lijst ongeldig.