Kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

U kunt uw wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen onder Wachtwoord veranderen. Vul de gegevens in en bewaar de wijzigingen.   

Het wachtwoord moet moeilijk te raden zijn en u deze moet u met enige regelmaat wijzigen. Zorg er ook voor dat u uw inloggegevens geheim houdt.