Gebruikersverklaring

Het gebruik van deze website is alleen toegestaan voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden. Alle andere soorten van gebruik zijn strikt verboden. Wanneer u de website betreedt, stemt u in met het volgende:

  1. Geen gebruik te maken van deze website om informatie over de producten of diensten van de onderneming door te geven aan derden, maar alleen voor eigen gebruik en niet-commerciële doeleinden;
  2. Alleen gebruik te maken van de bwin naam, het bwin merk en de inhoud van de bwin website voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden;
  3. Geen informatie/materiaal te verzamelen, kopiëren en/of te reproduceren van de website of de online omgeving en geen gebruik te maken van´"screen scraping" software, "spiders" of een andere methode; en
  4. Wettelijk gebonden te zijn aan deze gebruikersverklaring.