Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Details van de Verwerkingsverantwoordelijken:

 • ENTAIN OPERATIONS LIMITED (met maatschappelijke zetel te Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, geregistreerd onder het nummer 112454) is lid van de Entain Group en is een partnerschap aangegaan met INFINITI CASINO OOSTENDE NV voor het aanbieden van casinogames, met TILT BV voor het aanbieden van dicegames en met LEADER BET NV voor het aanbieden van weddenschappen;
 • INFINITI CASINO OOSTENDE NV met maatschappelijke zetel te Kursaal-Oosthelling 12, 8400 Oostende en ondernemingsnummer 0654.960.430
 • TILT BV met maatschappelijke zetel te Waversesteenweg 1100/3, 1160 Oudergem en ondernemingsnummer 0451.687.923
 • LEADER BET NV met maatschappelijke zetel te Nachtegaalsstraat 8 bus 6, 9320 Aalst en ondernemingsnummer 0833.512.486

Als we de term “wij” of “ons” gebruiken, verwijst dit naar de bovenstaande lijst van Verwerkingsverantwoordelijken. .Dezen zijn Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken en verwerken de gegevens conform de tussen hen gesloten akkoorden, afhankelijk van het aanbod van weddenschappen of spelen en naargelang de toepassing van het Platform. Indien u hier meer informatie over wenst te verkrijgen kan u hiertoe een aanvraag doen via dataprotection@entaingroup.com.

Deze verklaring beschrijft waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen als u onze diensten gebruikt via onze website en onze app, en nemen de veiligheid van uw gegevens zeer ernstig. Wij hanteren strenge veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder degelijke veiligheidsprocedures die regelmatig worden getest en bijgewerkt. Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of beschermen, of als u contact met ons zou willen opnemen over om het even welk aspect van dit beleid, gelieve dat dan te doen via de details onderaan deze verklaring.

Deze privacyverklaring moet worden gelezen samen met onze cookieverklaring, alsook met alle verklaringen of voorwaarden in de winkels en met de gebruiksvoorwaarden van onze website.

Welke gegevens verzamelen we over u?

Wij zullen persoonsgegevens over u verzamelen van de volgende bronnen:

 • Als u een account bij ons aanmaakt
 • Als u onze website of onze social media bezoekt
 • Via enquêtes die u invult
 • Als u met ons communiceert (via mail, mail, telefonisch, in de winkel of via chat of social media)
 • Als wij uw interactie met ons analyseren
 • Van andere bedrijven uit onder groep voor interne redenen, hoofdzakelijk voor zakelijke en operationele doeleinden
 • Van openbare informatiebronnen zoals openbare registers of posts op social media
 • Van cookies en trackingapparaten op uw apparaten als u daarmee hebt ingestemd
 • Van databanken van derden voor de naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen

Van online verkopers en dienstenaanbieders zoals financiële diensten en gedeelde liquiditeitsdiensten, en van klantenlijsten die op rechtmatige wijze zijn verkregen van derde verkopers

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 

What we use your Personal Data for

Typical Personal Data

Further information

Legal basis

Provision of products or services

 • Your name, home or email address, telephone number or online identity or other contact information you provide to us.
 • Your Date of Birth, Gender
 • Log in information
 • Game Transactional information and payment methods

To meet our obligations arising from any agreements entered into between you and us and provide you with the information, products and services that you request from us, including information about changes to our website, services or our terms, conditions and policies.

 • Performance of contract
 • Legal obligations

 

Customer Service matters

 • Name, online identity, Player ID
 • Contact Information
 • Account notes and communications, call recordings 
 • Game Transactional information and payment methods
 • IP Address, MAC address, Device type, apps, location

To provide you with customer services, answer your questions or address your complaints or concerns.

 • Performance of contract
 • Legitimate interests in player satisfaction, protecting our business and our customers in relation to responsible gambling

Meeting our legal and regulatory obligations

 • Name, Online Identity, Player ID, Contact Information
 • Games played, bets, winnings and losses, deposits and withdrawals, payment methods
 • Online images of play and screenshots
 • IP Address, MAC address, Device type, apps, location

 

To discharge our legal and regulatory obligations and duties which include (but are not limited to) Gambling Act and Responsible Gambling obligations, Anti-money Laundering, Anti-fraud & Anti-terrorism laws. This may include electronic methods of identifying you, such as through the use of cookies and images on online play

 • Legal obligation
 • Protect the vital interests of data subjects and others
 • Performance of a task carried out in the public interest
 • Legitimate interests in protecting our business, staff and customers

Identity Checks, Age Verification and Responsible Gambling

 • Name, Online Identity, Player ID, Contact Information, date of birth and gender
 • Log in details, websites and webpages visited
 • Game Transactional information and payment methods
 • IP Address, MAC address, Device type, apps, location
 • Historic communications and account notes, Call Recordings
 • Information on customer’s wellbeing
 • Affordability checks which may include obtaining data from other sources such as public domain information or credit history
 • Images and selfies

To meet our Responsible Gambling obligations (such as recording self-excluders and where we believe a customer has a gambling problem).  
To check your or validate your identity, age and protect your information
This may include electronic methods of identifying you, such as through the use of cookies

 • Consent
 • Performance of contract
 • Legal obligation
 • Protect the vital interests of data subjects and others
 • Performance of a task carried out in the public interest

 

Undertake Surveys competitions and promotions

 • Name or online identity
 • Contact details, Home address, Email or phone number
 • Contact preferences
 • Responses to surveys, click through on marketing, preferred products, feedback you provide

To invite you to take part in competitions, to provide us with feedback on your experiences, take up promotions or to keep you informed about products of services which may be of interest to you.
To measure or understand the effectiveness of advertising we serve to you and others, and to deliver relevant advertising to you.  
You may opt out of receiving direct marketing communications at any time.  

 • Consent
 • Legitimate interests to understand our customer’s views and encourage greater interaction with our customers

Lifestyle and demographic Insight and Profiling

 • Contact preferences
 • Responses to surveys, click through on marketing, preferred products, feedback you provide
 • Interests and habits

To build a profile of you, your preferences and your habits to better understand your interests and how you play. 

 • Legal obligation
 • Performance of a task carried out in the public interest
 • Legitimate interests

Improve our services and ensure our systems are secure and up to date

 • Player ID
 • Log in details, websites and webpages visited
 • Games played,
 • IP Address, MAC address, Device type, apps, location
 • How you use mobile applications and websites

 

To ensure that content from the site is presented in the most effective manner for you and for your computer, maintain and improve our products and services, optimise business processes, ensure the integrity of our systems and manage our Information Technology estate, undertake quality assurance, support efficient management of our staff, analyse performance of webpages or promotions and provide content that is relevant to you

Legitimate interests to ensure that our interaction with customers is appropriate, working and efficient

Prevention and Detection of Crime,
Prevention of loss
Protection of staff and customers

 • Name, Online Identity, Player ID, Contact Information
 • Log in details, websites and webpages visited
 • Games played, bets, winnings and losses, credits and withdrawals, payment methods 
 • Online images of play and screenshots
 • IP Address, MAC address, Device type, apps, location
 • Risk scores, profile classifications
 • Historic communications and account notes

List of active software applications and active processes while using our website, including access to files and site-related program folders To prevent or detect crime, fraud, theft or loss to our business and our customers and prevent the use of unfair practices in our websites or potential breach of our General Terms and Conditions and of applicable law.
To protect our staff and other individuals from harm or loss.
This may include monitoring online activity, electronic methods of identifying you, such as through the use of cookies, your online transactions and payments.

 • Performance of a task carried out in the public interest
 • Legitimate interests to protect our customers, business and workers.

Business sale, acquisition and rights 

 • Name, Online Identity, Player ID, Contact Information
 • Log in details, websites and webpages visited
 • Games played, bets, winnings and losses, credits and withdrawals, payment methods 
 • IP Address, MAC address, Device type, apps, location
 • Risk scores, profile classifications
 • Historic communications and account notes

To exercise or defend legal claims or acquiring or selling a business

Legitimate interests to protect and defend our business

Veel van de informatie die we over u verzamelen is noodzakelijk voor de naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen zoals de gokwetgeving en de antiwitwaswetgeving; als we u echter om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, bent u niet verplicht om deze te geven, maar dan zal u misschien niet kunnen gebruikmaken van al onze diensten.

We kunnen ook meer gevoelige persoonsgegevens over u opslaan (vaak “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” genoemd) die rechtstreeks afkomstig zijn van u, van andere bronnen zoals hiervoor beschreven of van beslissingen die we over u hebben genomen.

Sommige beslissingen of acties die we kunnen nemen bij het beheren van uw account of voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen kunnen volledig geautomatiseerde beslissingen betreffen. We zullen u echter altijd contactgegevens bezorgen waar u kunt vragen om deze beslissing te herzien of bijkomende informatie van ons te verkrijgen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Soms zullen we persoonsgegevens moeten delen met andere organisaties om te garanderen dat we onze wettelijke verplichtingen naleven of als we hulp nodig hebben bij het voldoen aan uw behoeften of het naleven van onze contractuele verplichtingen. We kunnen ook informatie delen met andere organisaties als we vinden dat dit in het algemeen belang is of in het gerechtvaardigde belang van onszelf of die andere partijen. Deze andere partijen zijn doorgaans:

 • zakenpartners, leveranciers en subcontractors voor de uitvoering van de contracten die we met hen of u afsluiten;
 • onze filialen en geselecteerd derde partijen als u zich uitdrukkelijk hebt uitgeschreven om niet langer marketing van ons / derde partijen te ontvangen, als u bent geschrapt of zichzelf hebt uitgesloten, waarbij we de lijsten met uitgesloten spelers delen met onze filialen en geselecteerde derde partijen, om te garanderen dat u geen ongevraagde marketing ontvangt;
 • leden van de Entain Group en derde leveranciers en dienstenaanbieders voor de in bovenstaande tabel vermelde doeleinden; derde leveranciers en dienstenaanbieders in de mate dat zij de Entain Group bijstaan bij zijn wettelijke/regelgevende verplichtingen zoals dienstenaanbieders met betrekking tot antiwitwaspraktijken, fraudebestrijding, verificatie enz.;
 • geselecteerde derde partijen zodat zij contact met u kunnen opnemen met details over de diensten die ze aanbieden, indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de doorgifte van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden;
 • aanbieders van analysediensten en zoekmachines die ons helpen onze website te verbeteren en optimaliseren en andere geselecteerde derde partijen;
 • andere derde organisaties die feedback en online standpunten vragen, aanmoedigen of verzamelen van uw ervaringen met ons om ons te helpen onze diensten te verbeteren en optimaliseren;
 • banken, kredietkaartmaatschappijen en respectieve agentschappen die informatie kunnen delen met derde partijen voor het onderzoeken van en beschermen tegen minderjarige, frauduleuze, criminele of verdachte activiteiten of veiliger spelen (of andere activiteiten die we volgens bepaalde wetten, regels of aanbevelingen moeten onderzoeken en waartegen we moeten beschermen) of als we reden hebben om aan te nemen dat u zich met dergelijke activiteiten hebt ingelaten en
 • onze regelgevers, agentschappen voor wetshandhaving of fraudepreventie, alsook onze juridische adviseurs, rechtbanken, toepasselijke onafhankelijke adjudicatiediensten en organisaties voor spelintegriteit en alle andere erkende organen, voor het onderzoeken van reële of vermoedelijke criminele activiteiten, het behoud van gedragsstandaarden voor gokken of andere regelgevende of juridische kwesties.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere leden van de Entain Group voor marketingdoeleinden. We zullen ze niet delen met andere derde organisaties tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de doorgifte van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derde partijen in de volgende omstandigheden:

 • als wij bedrijven of activa aan- of verkopen, waarbij wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan de prospectieve ver- of aankoper van deze bedrijven of activa;
 • in geval van faillissement (bv. de schuldbemiddeling of liquidatie) van de Entain Group plc, of een Verantwoordelijke of een van de entiteiten van de groep;
 • als wij, of meer bepaald al onze activa, worden overgenomen door een derde partij, waarbij de persoonsgegevens die wij over onze klanten in ons bezit hebben, deel uitmaken van de overgedragen activa;
 • om de gebruiksvoorwaarden van onze website af te dwingen of toe te passen;
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van onszelf, ons personeel, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties (inclusief, maar niet beperkt tot, lokale politie of andere lokale diensten voor wetshandhaving) met het oog op de veiligheid van ons personeel en onze klanten, de preventie van misdrijven, fraudebescherming en het verminderen van kredietrisico’s;
 • als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven of te delen voor de naleving van wettelijke of regelgevende verplichtingen, of anders voor het voorkomen of opsporen van fraude of misdrijven en
 • als u zichzelf hebt uitgesloten om te gokken, kunnen we deze informatie delen met onze regelgevers of andere bedrijven in onze sector als we denken dat het belangrijk is om uw uitsluiting te ondersteunen.

Naleving van onze verplichtingen inzake verantwoord spelen

 • Bij Entain nemen we verantwoord spelen zeer ernstig. We kunnen uw informatie delen met onze merken van de Entain Group, en indien nodig met andere organisaties voor de naleving van onze beloftes inzake verantwoord spelen.
 • We zijn verplicht om eventuele gokslachtoffers zo vroeg mogelijk te identificeren en hen te helpen te stoppen met gokken door bepaalde limieten toe te passen op hun accounts; bijvoorbeeld: betaallimieten, productlimieten, een account beperken tot bepaalde gokproducten / uren / periodes. 
 • We zijn ook voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om spelers die mogelijk in de problemen kunnen geraken op te sporen en hen digitaal te identificeren.  Dit betekent dat we systemen kunnen gebruiken die klanten identificeren (zoals cookies op de apparaten van spelers of door u verzonden foto’s) en we hebben intern systemen ontwikkeld om uw spel te begrijpen om beter te kunnen communiceren over de risico’s van uw activiteiten. We kunnen ook gegevens over spelers delen met of ontvangen van andere organisaties die helpen risico’s te evalueren of de betaalbaarheid te beoordelen door te kijken naar hoe u omgaat met andere gokoperators of individuen rechtstreeks te helpen. 

In al deze gevallen mag u ervan overtuigd zijn dat we onze verplichtingen zeer ernstig nemen, door klanten te helpen verantwoord te spelen en uw persoonsgegevens te beschermen. We zullen er altijd voor zorgen dat we de meest passende maatregelen en controles nemen om uw gegevens te beschermen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Type of Data

Typical Retention Time

Information

Customer Call recordings

3 years

An extended retention may be applied on a case by case basis

Customer Data

A 7-year retention period which starts to run from the date your account is closed

We will only continue to hold personal data relating to your account as permitted under data protection legislation (i) where we are under a legal requirement under gambling or tax legislation to retain your data; and (ii) to exercise or defend our legal rights
If you register under the self-exclusion scheme, whilst the self-exclusion itself may have a shorter duration, a record of this will be retained longer as part of your customer profile.

Bovenstaande bewaarperiodes kunnen worden verlengd, bijvoorbeeld als dit vereist is voor de naleving van een specifieke regelgevende verplichting, om een misdrijf te onderzoeken, een claim te behandelen of een klacht op te lossen.

Naar welke locatie kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven?

Dienstenaanbieders, leden van de Entain Group en organisaties met wie we samenwerken kunnen te allen tijd gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens garanderen als de landen van de EER. We zullen echter altijd al het mogelijke doen om voldoende beschermingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. We zullen er ook voor zorgen dat onze dienstenaanbieders passende overeenkomsten inzake gegevensverwerking afsluiten met ons om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bijkomende informatie over de mechanismen die we toepassen is hier te vinden, maar gelieve contact met ons op te nemen via het onderstaande e-mailadres als u specifieke vragen hebt over internationale doorgiftes: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Veiligheid

Wij leven veiligheidsvoorschriften, standaarden, richtlijnen en privacywetten strikt na en bevorderen veiligheidsmaatregelen voor het behoud van de geheimhouding, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens. Wij maken gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonsgegevens van klanten te beveiligen tegen toegang door onbevoegden, wijziging, doorgifte of vernietiging van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

Als bedrijf gebruiken wij veilige datacenters met firewalls, gecertificeerd versleutelde webpagina’s en wij hebben het ISO27001:2013-certificaat. We nemen ook maatregelen om te garanderen dat onze dochterbedrijven, agenten, filialen en leveranciers een passend veiligheidsniveau hanteren.

Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u er één hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze website, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas verloopt de doorgifte van informatie over het internet niet 100% veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via onze website worden doorgegeven niet garanderen; elke doorgifte gebeurt op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsfuncties hanteren om te verhinderen dat onbevoegden toegang proberen te verkrijgen.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden waaronder het verbeteren van uw gebruikerservaring op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.

Marketingcommunicatie en uw keuzes

Als we uw persoonsgegevens voor de eerste keer verzamelen, zullen we u vragen ons te informeren over hoe u in de toekomst van ons zou willen horen over onze andere producten en diensten. Dat gebeurt meestal met een vakje dat u op elk moment kunt aan-/afvinken (“uitschrijven”) op de formulieren of webpagina.

Wat is uitschrijven?

De term uitschrijven verwijst naar tal van methodes waarmee individuen kunnen aangeven dat ze geen ongevraagde informatie over producten of diensten wensen te ontvangen. Deze mogelijkheid houdt meestal verband met direct marketing zoals telemarketing, e-mailmarketing of direct mail.

*Denk eraan dat “uitschrijven” geen betrekking heeft op essentiële correspondentie aan klanten, zoals correspondentie over weddenschappen of accounts.

Hoe kan ik me uitschrijven voor marketingcorrespondentie?

Als u geen aanbiedingen, promoties, informatie over evenementen en persoonlijke communicatie op basis van de activiteit op uw account wenst te ontvangen, kunt u aangeven dat u niet “contacteerbaar” bent:

 • Gebruik de “uitschrijven”-optie in alle marketingcommunicatie die u ontvangt
 • wijzig uw voorkeuren in uw accountinstellingen
 • neem contact op met onze Klantendienst afdeling.

Welke gegevens hebt u van mij nodig?

We hebben zoveel mogelijk gegevens nodig om te garanderen dat u niet langer ongewenste correspondentie ontvangt:

 • Uw volledige naam
 • Uw accountnummer
 • Hoe we contact met u hebben opgenomen (e-mail, sms of post)
 • Het mobiele nummer of e-mail-/postadres waarop we contact met u hebben opgenomen
 • Het mobiele nummer of e-mailadres waar het bericht van afkomstig was
 • Datum(s) en tijdstip(pen) van het contact
 • Een kopie van het bericht dat u hebt ontvangen (bv. een screenshot of een doorgestuurde e-mail naar onze klantendienst)

Uw rechten

Beschrijving van het recht

Right 1
Recht van inzage

U hebt het recht om duidelijke, transparante en makkelijk te begrijpen informatie te verkrijgen over hoe we uw informatie en uw rechten gebruiken.

Right 2
Recht op informatie

Het recht op inzage in de u betreffende persoonsgegevens.

Right 3
Recht op rectificatie

Het recht om de u betreffende onjuiste gegevens te rectificeren.

Right 4
Recht op wissing

Het recht om de u betreffende persoonsgegevens te wissen. Dit recht is alleen van toepassing wanneer (bijvoorbeeld): wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld; of wanneer u uw toestemming waarop de verwerking berust intrekt; of wanneer u bezwaar maakt tegen de manier waarop we uw gegevens verwerken (in overeenstemming met Recht 6 hieronder). Dit recht is niet absoluut en geldt niet als er gerechtvaardigde en prevalerende gronden zijn.

Right 5
Recht van bezwaar tegen verwerking

In bepaalde omstandigheden een recht om onze verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Dit recht is alleen van toepassing wanneer (bijvoorbeeld): u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist; of wanneer u het recht zou hebben aan ons te vragen de persoonsgegevens te wissen, maar in plaats daarvan liever zou hebben dat de verwerking beperkt wordt; of wanneer we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Right 6
Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde omstandigheden een recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt ook het recht aan ons te vragen om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Right 7
Recht van bezwaar tegen verwerking

Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van de u betreffende persoonsgegevens indien de verwerking van zulke gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Right 8
Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering

Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Right 9
Recht op intrekking van toestemming

Het recht om uw toestemming in te trekken wanneer we erop vertrouwen om uw persoonsgegevens te gebruiken (bijvoorbeeld om u marketinginformatie te bezorgen over onze producten of diensten).

Right 10
Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming. In België is dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Hoe neemt u contact op met ons en/of onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming?

Als u vragen hebt over deze verklaring of bijkomende informatie wenst over uw rechten, gelieve dan contact op te nemen via een van de volgende kanalen:

Via e-mail: dataprotection@entaingroup.com.

U kunt ook contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via het bovenstaande adres of via e-mail dataprotectionofficer@entaingroup.com.

Wij horen graag uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij zullen alle wijzigingen aan deze privacyverklaring in de toekomst op deze pagina publiceren en u hierover, indien nodig, informeren via e-mail. Gelieve regelmatig eens te komen kijken of er geen updates of wijzigingen aan deze privacyverklaring werden gepubliceerd.

Deze verklaring werd voor de laatste keer herzien en bijgewerkt: augustus 2021.