Privacybeleid

1. PRIVACY

De bescherming van Uw Persoonlijke Gegevens is voor ons van groot belang. We hebben dit Privacybeleid opgesteld om U te laten weten welke gegevens we verzamelen wanneer U gebruik maakt van Onze Diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de verzamelde gegevens gebruiken.

Gelieve op te merken dat dit Privacybeleid een overeenkomst vormt tussen U en bwin.party digital entertainment plc d.i. de gegevensbeheerder die instaat voor de gegevensverwerking die voortvloeit uit het gebruik van Onze Diensten, en hun Groepondernemingen zoals gedefinieerd in paragraaf 5 van de Gebruiksvoorwaarden ('bwin.party','Wij', 'Ons' of 'Onze', zoals van toepassing is). Gelieve eveneens te noteren dat CASINO KURSAAL OOSTENDE SA optreedt als een gegevensverwerker en contact met u zou kunnen opnemen in verband met Onze Diensten.

Wij kunnen van tijd tot tijd veranderingen doorvoeren in dit Privacy beleid en wij zullen u op de hoogte stellen van deze veranderingen door de gewijzigde Voorwaarden op Onze Platforms te plaatsen. Wij adviseren u om dit Privacy Beleid regelmatig door te lezen.

2. VERZAMELDE GEGEVENS

Wij beschouwen gegevens die kunnen worden gebruikt voor de identificatie van een individu, met inbegrip van maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, geboortedatum, creditcardgegevens, huisadres of ander fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens, als Persoonlijke Gegevens ('Persoonlijke Gegevens’). Mogelijk wordt naar Uw Persoonlijke Gegevens gevraagd wanneer U gebruikmaakt van Onze website, U aanmeldt voor een account of gebruikmaakt van de Diensten. De Persoonlijke Gegevens die Wij verzamelen kunnen betrekking hebben op: contactgegevens (met inbegrip van telefoonnummer), verzendgegevens, factuurgegevens, transactiehistorie, voorkeuren voor het gebruik van de website en feedback over de Diensten. Deze gegevens worden door Ons bewaard op servers die zich bevinden in België en in andere delen van de Europese Unie, van tijd tot tijd, of in landen die een adequaat niveau van bescherming bieden, zoals bepaald door de Europese Richtlijn 95/46/EC betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Bovendien wordt, als U gebruik maakt van de Diensten, op Onze servers een uniek activiteiten-logbestand voor U bijgehouden waarin bepaalde administratieve en verkeersgegevens worden bijgehouden zoals: bron-IP-adres, tijdstip en datum van toegang, bezochte webpagina’s op onze websites, taalgebruik, foutrapporten en het gebruikte browsertype. Deze gegevens zijn nodig voor de levering en de kwaliteit van de Diensten. Voor fiscale doeleinden, kan u geografische locatie eveneens worden verwerkt. Wij verzamelen via de Diensten geen Persoonlijke Gegevens over U zonder dat U daarvan op de hoogte bent.

3. METHODEN VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

Bepaalde van de hierboven vermelde gegevens over U worden door Ons mogelijk automatisch verzameld en ontvangen wanneer U deze gegevens invoert via de Diensten of via andere communicatie en interactie met Ons. Het staat Ons eveneens toe Persoonlijke gegevens te ontvangen van online verkopers en dienstenaanbieders, en van klantenlijsten die rechtmatig werden verkregen van derden verkopers. Verder maken wij mogelijks gebruik van de diensten van andere serviceproviders voor het leveren van technische ondersteuning, het verwerken van Uw online transacties en het onderhouden van Uw account. Wij hebben toegang tot alle gegevens die U aan deze leveranciers, serviceproviders en andere e-commerce services doorgeeft, en wij maken gebruik van de Persoonlijke Gegevens op de manier die hieronder in dit Privacybeleid wordt toegelicht. Deze informatie wordt alleen openbaar gemaakt aan derden buiten de groep volgens dit Privacybeleid. Wij nemen maatregelen om te garanderen dat ook in Onze overeenkomsten met andere serviceproviders en online leveranciers Uw privacy is gewaarborgd.

4. GEBRUIK VAN GEGEVENS

Wij gebruiken de Persoonlijke gegevens die Wij over U verzamelen om Onze Services aan U te verzorgen, om klantondersteuning te leveren, om de noodzakelijke beveiligingscontroles en verificatie van identiteit uit te voeren, om Uw online transacties te verwerken, om U te helpen bij Uw deelname aan aanbiedingen van derden, om aan bepaalde zakelijke vereisten te voldoen en voor welk ander doel dan ook dat samenhangt met de werking van de Services. Daarom kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met zorgvuldig geselecterde partners (inclusief partijen waarmee dergelijke partners overeenkomsten hebben afgesloten aangaande het delen van info) Uw persoonlijke informatie kan ook door ons gebruikt worden om u een categorie producten en diensten te leveren Wij kunnen Uw Persoonlijke gegevens n informatie met betrekking onze producten o (a) actie aanbiedingen ook gebruiken om U promotieaanbiedingen te doen en informatie te doen toekomen over Onze producten en services en (b) om te zorgen dat Wij een betere reeks producten en services en een verbeterde klantenservice kunnen leveren. U staat ons toe dat wij andere gebruikers van Onze website die beschikken over een account en die Uw e-mailadres hebben opgeslagen in hun contactenlijst in hun eigen e-mail account, op de hoogte stellen van het feit dat het e-mailadres reeds geregistreerd is in een account. Wij kunnen van tijd tot tijd gegevens aan U vragen via enquêtes of prijsvragen. Deelname aan deze enquêtes of en een verbeterde klantenservce. Informatie kan betrekking hebben op contactgegevens (zoals naam, correspondentieadres en telefoonnummer) en demografische informatie (zoals postcode of leeftijd). Als U een prijs of beloning van Ons accepteert, stemt U er mee in dat wij Uw naam en foto zonder verdere compensatie kunnen gebruiken voor advertentie- en promotiedoeleinden, behalve indien dat bij wet is verboden. Tenzij U hebt opgegeven dat U geen informatie over aanbiedingen wilt ontvangen, kunnen Wij Uw Persoonlijke gegevens (met inbegrip van Uw e-mailadres en telefoonnummer) ook gebruiken om U informatie te verstrekken over Onze producten, services en aanbiedingen, inclusief andere spelproducten (zoals online poker, casino, wedden, backgammon en bingo) van andere partijen die zorgvuldig door Ons zijn geselecteerd.

5. ANDERE OPENBAAR GEMAAKTE INFORMATIE

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens openbaar maken als dat door de wet wordt vereist of als wij ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie nodig is om: (1) te voldoen aan een juridisch proces dat tegen ons, een van Onze websites of Diensten is aangespannen; (2) Onze rechten of Onze eigendom te beschermen en te verdedigen; of om (3) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Diensten of het publiek te beschermen.

Indien Wij, naar ons eigen inzicht, van mening zijn dat u vals hebt gespeeld of pogingen hebt gedaan om ons, de Groep of een andere gebruiker van de Diensten op welke manier dan ook te bedriegen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spelmanipulatie of betalingsfraude, of als wij u verdenken van een frauduleuze betaling, waaronder het gebruik van gestolen creditcards, of een andere frauduleuze activiteit (met inbegrip van het terugboeken of storneren van een betaling) of een verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld), behouden wij ons het recht voor deze gegevens door te geven (samen met uw identiteit) aan andere online spelsites, banken en creditcardbedrijven met als doel het onderzoek naar de preventie van gokverslaving. In dit laatste geval zullen gegevens anoniem worden gemaakt en worden doorgegeven aan de respectievelijke instituten en de desbetreffende instanties.

6. TOEGANG, VERBETERING EN BEZWAAR

U hebt het recht toegang en verbetering van uw Persoonlijke Gegevens.

U kunt zich gratis afmelden op het ontvangen van nieuws over promoties door de desbetreffende optie te kiezen wanneer deze beschikbaar is op sites of Services of in een e-mail die U van Ons ontvangt, of op elk willekeurig tijdstip door een e-mail aan Ons te sturen of een schriftelijk bericht te zenden naar Customer Service, Suite 711, Europort Gibraltar.

Verder kunt U op dit adres ook contact met Ons opnemen als: 1) U toegang wil tot en / de juistheid wilt bevestigen van de Persoonlijke Gegevens die Wij over U hebben verzameld; 2) U Uw Persoonlijke Gegevens wilt wijzigen of verbeteren en/of als 3) U een klacht hebt met betrekking tot het gebruik door Ons van Uw Persoonlijke Gegevens. Indien gewenst zullen Wij (a) de gegevens die U aan Ons hebt verstrekt wijzigen, mits U afdoende kunt aantonen dat deze wijzigingen noodzakelijk zijn of (b) opnemen dat deze gegevens niet meer gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden. Om twijfel te voorkomen, kan niets in dit Privacybeleid voorkomen dat Wij Persoonlijke Gegevens van U bewaren wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

7. COOKIES

7.1. Gegevens die op Uw toestel worden geplaatst

Wij kunnen bepaalde gegevens op Uw computer opslaan wanneer U Onze sites bezoekt. Wij maken gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op Uw computer of apparatuur worden opgeslagen wanneer U bepaalde online pagina's bezoekt waarop Uw voorkeuren worden geregistreerd. Wij maken ook gebruik van Lokale Gedeelde Objecten ('lLocal Shared Objects'), zogenaamde 'Flash-cookies'. 'Flash-cookies' lijken op browser-cookies. Zij geven ons de mogelijkheid met bepaalde aspecten van uw bezoeksessies aan Onze sites rekening te houden, maar geven ons geen toegang tot overige informatie op uw computer of gebruik daarvan. Wij maken geen gebruik van flash-cookies voor het herinneren of direct identificeren van uw Persoonlijke Gegevens, zoals uw naam of e-mailadres. Wij gebruiken flash-cookies uitsluitend voor Onze eigen sites en niet voor andere. Wij gebruiken cookies en flash-cookies om het gebruik van Onze sites bij te houden. Wij kunnen cookies en cookies van derden ook gebruiken om het verkeer naar de site te controleren, de Diensten te verbeteren en deze voor U gemakkelijker en/of relevanter maken. Wij gebruiken flash-cookies en cookies van derden om u de advertenties die relevant zijn voor uw interessegebied te tonen, gebaseerd op uw gebruik van Onze sites.

7.2 Lijst van de meest voorkomende cookies

In de tabel hieronder kunt u meer informatie vinden over de individuele cookies die wij kunnen gebruiken en waarom wij deze gebruiken.

I. BENODIGDE COOKIES

Benodigde cookies zijn essentieel zodat de gebruiker door een website en de verschillende functies kan bladeren, en toegang kan hebben tot beveiligde pagina's van de website het winkelwagentje. Zonder deze cookies is het niet mogelijk de website efficiënt te laten functioneren.

Eerste partij

NAAM COOKIE DOEL
WMID
PPWMID
PCWMID
ID Webmaster – Deze cookies laten ons zien hoe u onze website hebt gevonden en via welke website u bent gekomen. Zo komen wij te weten welke marketingkanalen het meest effectief werken en kunnen wij externe websites en samenwerkende instanties belonen omdat zij u naar ons hebben geleid.
SITE_PARAMS Deze cookie slaat alle parameters en waarden op die in de querystring van de url staan (na het vraagteken).
TDSET
TDPEH
TDUID_VALUE
Deze cookies worden samen met de WMID-cookie gebruikt om de bron van het website-verkeer te bepalen.

Cookies door derden:

Met een cookie door derden wordt een tracking cookie geplaatst en opgeslagen door derden.

NAAM COOKIE DOEL
JSESSIONID Deze cookie is een unieke identificatie die aangemaakt en verzonden is door onze webserver om de lopende interactiesessie te kunnen identificeren. Deze cookie is noodzakelijk om u onze service te bieden, daar het kenmerkend is voor de opbouw van onze webserver.

II. PERFORMANCE COOKIES

Performance cookies maakt het ons mogelijk informatie te vergaren over het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen anonieme gegevens die de gebruiker niet identificeren. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de werking van onze websites te verbeteren en te weten hoe wij deze kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • webanalyse
 • respons op advertenties
 • beheer van foutmeldingen
 • testontwerpen

Eerste partij

NAAM COOKIE DOEL
mmcore.* Maxymiser cookies worden gebruikt voor A/B en Multi Variant Testing (MVT) om uw ervaringen met onze website te optimaliseren. Met MVT kunnen wij een verschillende inhoud laten zien aan verschillende gebruikers en zo een op maat gemaakte website-ervaring aanbieden.

Beleid/Hoe kan ik deze cookie afwijzen of annuleren?
http://www.maxymiser.com/privacy

III. FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies maken het de website mogelijk om de keuzes van de gebruiker te onthouden (gebruikersnaam, taal of locatie) en maken het de website mogelijk een betere service te bieden. De informatie die deze cookies verzamelen kunnen zijn geanonimiseerd en kunnen niet de individuele browser-activiteit traceren. Bijvoorbeeld:

 • het onthouden van de persoonlijke instellingen
 • bemerken dat een service al is aangeboden
 • het beantwoorden van een aanvraag van de gebruiker

Eerste partij

NAAM COOKIE DOEL
CCID Deze cookie registreert het land van waar u de website bezoekt, gebaseerd op uw IP-adres. Het wordt gebruikt voor geografisch gespecificeerde inhoud en zorgt ervoor dat websites plaatselijke informatie kunnen verstrekken.
RetUser Deze cookie wordt gebruikt om u te herkennen en op te slaan wanneer u onze website (inclusief alle talenversies) voor de eerste keer bezoekt.
DomRetUser Deze cookie wordt gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt en de door u geselecteerde talenversie op te slaan.
sifrFetch Deze cookie wordt gebruikt om uw navigatie-ervaringen te verbeteren door de presentatie van de website te verbeteren. De cookie wordt bepaald wanneer de normale (html-) tekst wordt vervangen door een 'aantrekkelijke' representatie. Het voorkomt het vervangen van het lettertype als wordt nagegaan of de 'aantrekkelijke' lettertypes al worden gebruikt, wat uw navigatie kan vertragen.
LANGREDIR Deze cookie helpt u als gebruiker door u te leiden naar dezelfde talenversie als de taal van uw navigatiesysteem. Deze cookie kan worden vervangen door een andere talenversie te selecteren.
PPLCID, LCID Is een unieke identificatie die wordt gebruikt om de door u gekozen taal uit het uitklapmenu te onthouden. Deze cookie vervangt de LANGREDIR-cookie als de taal van uw voorkeur bij websites.
TournamentFilter Deze cookie wordt gebruikt om het door u geselecteerde en gefilterde programma van uw pokertoernooi te onthouden als u terugkeert naar een website. Het doel van deze cookie is de gebruikerservaring te verbeteren.
mobhpvisit Deze cookie wordt gebruikt om het presteren van de website te verbeteren wanneer u door de website of mobiele versie navigeert. Deze cookie is bedoeld om onnodige activiteiten op niet-mobiele apparaten te voorkomen.
GlossaryHintState Deze cookie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren door de door u geselecteerde aan/uit-functie op te slaan, die boven de toelichting van "Hoe speel ik…" op staat.
cmhpret
cmhpf24h
cmhpses
Deze cookies worden alleen geplaatst voor spelers uit het Verenigd Koninkrijk en zorgen ervoor dat wij u herkennen zodat we een welkomstbericht kunnen plaatsen op de homepage. Deze cookie wordt slechts één keer op uw browser geplaatst om te voorkomen dat u niet iedere keer hetzelfde bericht te zien krijgt.

Cookies door derden:

Met een cookie door derden wordt een tracking cookie geplaatst en opgeslagen door derden.

NAAM COOKIE DOEL
VISITOR_INFO1_LIVE
use_hitbox
SID
HSID
SSID
LOGIN_INFO
demographics
PREF
YouTube-cookies plaatst cookies gebaseerd op uw interactie met YouTube en uw inlog-status.

Hoe kan ik deze cookies weigeren of verwijderen?
http://www.youtube.com/t/interest_based_ads
http://www.google.com/policies/privacy/

IV. ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies herkennen en tellen het aantal gebruikers en zien hoe de gebruikers door de website bladeren als zij deze gebruiken.

Eerste partij:

NAAM COOKIE DOEL
nifpvis
MMoveDet
Netinsight tracking verstrekt ons de analytische informatie over de bezoekers van onze website zoals klikken en bewegingen met de muis.
WRUID
WRIgnore

Click Tale verstrekt ons de analytische informatie over de bezoekers van onze website zoals klikken en bewegingen met de muis en de scrollactiviteit.

Beleid/Hoe kan ik deze cookie afwijzen of annuleren?
http://www.clicktale.com/privacy

Cookies door derden:

Met een cookie door derden wordt een tracking cookie geplaatst en opgeslagen door derden.

NAAM COOKIE DOEL
nitpvid Netinsight tracking verstrekt ons de analytische informatie over de bezoekers van onze website zoals klikken en bewegingen met de muis.
__umta
__umtb
__umtc
__umtz
Analytische cookies van Google worden gebruikt door Vimeo Player, YoTube Player, Twitter. Google Analytics is een webanalyse-service die cookies plaatst om uw gebruik van onze websites te evalueren.

PBeleid/Hoe kan ik deze cookie afwijzen of annuleren?
http://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://vimeo.com/privacy

V. TARGETING- & ADVERTENTIECOOKIES

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over gebruikers om advertenties te kunnen aanbieden die relevant zijn voor die persoon. Zij herinneren dat een gebruiker een website heeft bezocht en deze informatie wordt gedeeld met een derde partij. Deze cookies verzorgen advertenties en inhoud die is toegespitst op een gebruiker, gebaseerd op de informatie die over deze gebruiker is opgeslagen.

Cookies door derden:

Met een cookie door derden wordt een tracking cookie geplaatst en opgeslagen door derden.

NAAM COOKIE DOEL
ZEDOIDA
ZEDOIDX
ZCBC
FFgeo
FFMChanCap
FFcat
FFad
ZEDO gebruikt cookies om de webervaringen van de gebruiker te verbeteren door ervoor te zorgen dat de gebruiker niet iedere keer dezelfde internetadvertentie te zien krijgt. ZEDO gebruikt de cookies niet om u op welke manier dan ook persoonlijk te identificeren en deze cookies zullen uw systeem of bestanden niet beschadigen.


Beleid
http://www.zedo.com/company/privacy.htm

Hoe kan ik deze cookies weigeren of verwijderen?
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

7.3 Wanneer gebruiken we cookies?

7.3.1 Tijdens het registratieproces

 • Deze cookies bevatten de gegevens die tijdens Uw registratie zijn verzameld en stellen Ons in staat U als klant te herkennen en U de gewenste services te bieden. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om meer inzicht in Uw online interesses te krijgen en Uw bezoeken aan Onze Platforms aangenamer te maken.

7.3.2 Op Onze website

 • Voor bezoekers aan Onze website gebruiken We cookies om gegevens te verzamelen. Onze servers werken met twee verschillende soorten cookies::
 • Een 'sessiecookie': Dit type cookie wordt alleen aan Uw computer toegewezen tijdens Uw bezoek aan Onze website. Met een sessiecookie kunt U sneller op Onze website navigeren en als U een geregistreerde klant bent, ziet U de informatie die voor U relevant is. Deze cookie verloopt automatisch wanneer U de browser afsluit.
 • Een 'permanente' cookie: Dit type cookie blijft op Uw computer gedurende de periode die voor de cookie is ingesteld. Flash-cookies zijn ook permanent.
 • Met 'Analysecookies' kunnen wij Onze bezoekers herkennen en tellen, en zien hoe bezoekers op de website navigeren tijdens hun bezoek. Hiermee kunnen wij de werkwijze van Onze website verbeteren, door bijv. te garanderen dat u gemakkelijk vindt wat u zoekt

7.4. Cookies maken het ons mogelijk om:

 • Meer inzicht krijgen in Uw voorkeuren en U relevantere aanbiedingen doen.
 • Door u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van Onze websites kunnen wij u een goede webervaring bieden als u op Onze websites navigeert, en kunnen wij tevens Onze websites verbeteren.
 • Uw voorkeuren herkennen wanneer Wij inhoud of functionaliteit voor U aanpassen.
 • Bevestigen dat U een geregistreerde gebruiker bent en Uw inloggegevens bewaren voor de toegang tot bepaalde Diensten op website.
 • Advertenties aan U tonen die op basis van Uw gebruik van Onze sites relevant zijn voor uw interessegebied.
 • Statistische gegevens over het gebruik van Onze Diensten verzamelen.
 • We kunnen ook cookies en webbeacons gebruiken om te controleren of Onze mailfunctionaliteit correct werkt.

7.5. Hoe kan ik cookies weigeren of uitschakelen?

7.5.1. Cookies
U hebt de mogelijkheid cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van de browser aanpassen als u wilt dat cookies worden geweigerd. Het Help-menu op de menubalk van de meeste browsers beschrijft hoe u voorkomt dat uw browser cookies accepteert, hoe u kunt worden gewaarschuwd als u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u cookies volledig uitschakelt.

7.5.2. Flash cookies
U kunt de instellingen van uw Flash-speler aanpassen om het gebruik van flash-cookies te voorkomen. U kunt uw voorkeuren beheren met Instellingenbeheer van uw Flash-speler. Om flash-cookies van alle inhoud van derden te weigeren gaat u naar het deelvenster 'Opslaginstellingen' in Instellingenbeheer en schakelt u het selectievakje voor 'Sta Flash-inhoud van derden toe gegevens op uw computer op te slaan' uit, waarna u Instellingenbeheer sluit. Daarnaast kunt u ook uw instellingen aanpassen voor specifieke websites die u bezoekt via het scherm 'Instellingen Opslag Website', die ook te vinden is via Instellingenbeheer.

Als u gebruik maakt van een oudere versie van de Flash-speler of browser, is het mogelijk dat Instellingenbeheer niet beschikbaar is. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat u uw Flash-speler en browser vervangt door de meest recente versies.

Als U cookies wilt weigeren, is het mogelijk dat U niet alle interactieve functies van Onze sites kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u http://www.aboutcookies.org/ bezoeken voor meer informatie over het verwijderen en beheren van cookies. Let erop dat u door het verwijderen of blokkeren van toekomstige cookies wellicht geen toegang hebt tot bepaalde delen of toepassingen van Onze websites

8. INSTEMMEN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE SERVICEPROVIDERS (ESP)

Als U via de Diensten met echt geld wilt spelen, zult U Ons geld moeten toesturen en van Ons terug ontvangen. Wij kunnen gebruikmaken van de elektronische betalingsdiensten van derden en/of financiële instellingen ('ESP's') om dergelijke financiële transacties te verwerken. Als U akkoord gaat met dit Privacybeleid, stemt U ermee in dat de Persoonlijke Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de transacties, worden doorgegeven aan de ESP's, waarbij indien nodig gegevens naar het buitenland worden overgebracht. Wij nemen de nodige maatregelen voor het beschermen van Uw privacy in Onze overeenkomsten met ESP's.

9. INSTEMMEN MET BEVEILIGINGSCONTROLE

Wij behouden Ons het recht voor om op elk willekeurig tijdstip een beveiligingscontrole uit te voeren waarbij Uw identiteit, leeftijd en de door U verstrekte geregistreerde gegevens worden gevalideerd en Uw gebruik van de Diensten en Uw financiële transacties worden geverifieerd op mogelijke overtredingen van Onze Gebruiksvoorwaarden en van de toepasselijke wetgeving. Door Onze Gebruiksvoorwaarden te accepteren machtigt U Ons, Ons personeel, Onze agenten en leveranciers om Uw Persoonlijke Gegevens te gebruiken en deze door te geven aan derde partijen voor het valideren van de gegevens die U aan Ons tijdens het gebruiken van de Diensten hebt verstrekt, met inbegrip van waar nodig het overbrengen van informatie naar het buitenland. Beveiligingscontroles kunnen het aanvragen van een kredietwaardigheidsrapport omvatten en/of enige andere controle van de verstrekte gegevens met behulp van databases van derden, maar hoeven niet daartoe te zijn beperkt. Bovendien gaat U ermee akkoord om de door Ons gewenste gegevens en documenten te verstrekken die nodig zijn om de beveiligingscontrole mogelijk te maken.

10. INSTEMMEN MET HET GEBRUIK VAN SOFTWARE TEGEN VALS SPELEN

Ons softwarepakket dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten en deze te gebruiken, bevat bepaalde voorzieningen die zijn bedoeld om het gebruik van geautomatiseerde programma's te ontdekken die kunstmatige (niet-menselijke) intelligentie op Onze site laten afspelen. Dergelijke 'bot'-software vormt een overtreding van Onze Gebruiksvoorwaarden, aangezien Wij van mening zijn dat deze software nadelig is voor andere spelers. Als U Onze software installeert en de Diensten gebruikt, gaat U ermee akkoord dat Onze software de functies uitvoert die in deze sectie worden beschreven. Onze software kan een of alle van de volgende functies uitvoeren om het gebruik van verboden geautomatiseerde programma's te ontdekken en te zorgen dat Wij een omgeving zonder vals spelen in stand houden voor alle gebruikers: (1) de lijst met actieve toepassingen scannen terwijl U de Diensten gebruikt; (2) de lijst met actieve processen scannen terwijl U de Diensten gebruikt; en (3) de bestanden in Uw programmamappen voor de Diensten en de gebruikte sites scannen om te controleren of alleen 'niet-gehackte' versies van Onze software worden gebruikt. Als een van de hierboven vermelde processen verwijst naar een verdachte toepassing of een verdacht proces, kan Onze software de bestanden scannen die horen bij de verdachte toepassing of het verdachte proces en een 'composite mesh' compileren (een profiel dat karakteristiek is voor de bestanden van de toepassing of het proces) en dit vergelijken met de profielen van bekende verboden geautomatiseerde programma's. Onze software voert geen willekeurige zoekopdracht uit in grote delen van Uw vaste schijf, apparatuur of bestanden en zal geen gegevens naar Ons of een derde doorsturen naast de informatie die nodig is om het gebruik te herkennen van verboden geautomatiseerde programma's zoals hierboven beschreven. Onze software verandert geen bestanden of gegevens op Uw computer of andere apparatuur en zal de werking van Uw toepassingen niet verstoren. U kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van Onze software door Ons softwarepakket van Uw computer te verwijderen.

11. BEVEILIGING

Wij begrijpen het belang van informatiebeveiliging en de technieken die nodig zijn om informatie te beveiligen. We slaan alle Persoonlijke Gegevens die we rechtstreeks van U ontvangen, op in een met wachtwoorden beveiligde database die zich bevindt in Ons beveiligde netwerk achter een actieve geavanceerde firewall. Onze Diensten ondersteunen SSL Versie 3 met 128-bits versleuteling. We nemen maatregelen om te garanderen dat Onze dochtermaatschappijen, agenten, partners en leveranciers ook een afdoende mate van beveiliging toepassen.

12. BESCHERMING VAN KINDEREN

De Diensten zijn niet bestemd voor en richten zich niet op personen jonger dan éénentwintig (21) jaar (of de meerderjarige leeftijd in de desbetreffende jurisdictie). Een persoon die gegevens aan Ons doorgeeft via een onderdeel van de Diensten, is voor Ons iemand van éénentwintig (21) jaar (of de meerderjarige leeftijd in de desbetreffende jurisdictie) of ouder. Het is Ons beleid Om pogingen van minderjarigen en een onbevoegde persoon om toegang tot Onze Diensten te krijgen, te onderscheppen en het is daarom mogelijk dat Wij toegang moeten krijgen tot Uw Persoonlijke Gegevens om deze te controleren. Als Wij ontdekken dat een minderjarige hebt geprobeerd Persoonlijke Gegevens in te dienen via de Diensten of dit al hebt gedaan, accepteren We deze gegevens niet en zullen We deze gegevens uit Onze bestanden verwijderen.

13. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Persoonlijke Gegevens die via de Diensten zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waarin Wij of Onze partners, leveranciers, ESP's of agenten een vestiging hebben. Als U de Diensten gebruikt, stemt U er mee in dat gegevens naar het buitenland worden overgebracht (met inbegrip van landen waarvan niet bekend is of ze een adequate privacywetgeving hebben). Niettemin nemen we maatregelen om te garanderen dat Onze dochtermaatschappijen, agenten, partners en leveranciers ongeacht hun locatie voldoen aan Onze privacynormen.

14. PRAKTIJKEN VAN DERDEN

Wij kunnen niet de bescherming garanderen van gegevens of afbeeldingen die U verstrekt aan een online site van derden die is gekoppeld aan de Diensten, of van andere gegevens die worden verzameld door een derde die een partnerprogramma (indien van toepassing) of een ander programma beheert, aangezien deze online sites van derden niet Ons eigendom zijn en onafhankelijk van Ons opereren. Gegevens die worden verzameld door derden, vallen niet onder dit Privacybeleid maar onder het privacybeleid, indien aanwezig, van die derde. Lees als U vragen hebt over de informatiepraktijken van derden, het privacybeleid van die site. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de praktijken, acties of het beleid van deze derden, en We zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacymethoden van deze online sites.

15. WETTELIJKE DISCLAIMER

Wij ondernemen alle redelijke stappen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van Uw Persoonlijke Gegevens te verzekeren. Niettemin, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die plaatsvinden buiten Onze onmiddellijke controle. Vanwege de complexe en voortdurend veranderende aard van Onze technologie en Ons bedrijf kunnen We niet volledig garanderen en verklaren dat de werking met betrekking tot de privacy van Uw Persoonlijke Gegevens altijd foutloos zal verlopen en zijn We niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade of voor schadevergoedingen die samenhangen met het gebruik of het vrijgeven van Persoonlijke Gegevens, met uitzondering van de schade die voortvloeit uit een materiële inbreuk of (uitgezonderd in geval van "Overmacht"), het niet uitvoeren van een essentiële verplichting.

16. FUSIES EN ANDERE GEBEURTENISSEN DIE EEN OVERDRACHT VEREISEN

Als Wij of een derde ooit Ons faillissement aanvragen of Onze financiële verplichtingen niet kunnen nakomen, of als Wij worden overgenomen door of fuseren met een derde, een deel van of al Onze bedrijfsmiddelen verkopen of anderszins een aanzienlijk deel of al Onze relevante bedrijfsmiddelen aan een derde overdragen, hebben Wij het recht om de Persoonlijke Gegevens en alle andere informatie die U via de Diensten hebt verstrekt, te overhandigen aan de potentiële en opvolgende bedrijfs- en fusiepartners.

17. INSTEMMEN MET PRIVACYBELEID

Als U op 'Verzenden' of 'Ik ga akkoord' klikt tijdens het registratieproces of als U de Diensten blijft gebruiken na het plaatsen van dit Privacybeleid (zoals van toepassing), stemt U in met dit Privacybeleid. Dit is het volledige en exclusieve Privacybeleid en dit vervangt eventuele voorgaande versies. Lees naast dit Privacybeleid ook Onze Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere toepasselijke voorwaarden die op Onze Platforms zijn geplaatst. Wij zullen mogelijk van tijd tot tijd wijzigingen in dit Privacybeleid aanbrengen en stellen U hiervan op de hoogte door de gewijzigde voorwaarden op Onze Platforms te plaatsen. U kunt daarom dit Privacybeleid het beste regelmatig controleren.