Voetbal

(Laatste update: 16.10.2019)

Naast de volgende specifieke voetbalregels kunnen de  Algemene wedregels  van toepassing zijn. De speciale voetbalregels die hieronder worden beschreven overtreffen de Algemene sportweddenschappen regels.


1.)      
Reguliere speeltijd (1X2)

Alle 3-way-weddenschappen worden verwerkt op basis van reguliere speeltijd tenzij anders aangegeven. Dit is inclusief toegevoegde blessure- of stoptijd, maar zonder geprogrammeerde verlenging of strafschoppen, als strafschoppen gespeeld worden. Verder, als er een wedstrijd plaatsvindt maar deze wordt niet voltooid in het juiste formaat (bijv. het is geen wedstrijd van 90 minuten opgedeeld in 2 helften), dan zijn de volgende regels van toepassing:

a.) Weddenschappen die geplaatst zijn op Pre-match-evenementen met een onjuist formaat:

 • De 3-way markt wordt verwerkt;
 • Alle andere markten worden ongeldig verklaard.

b.) Weddenschappen die tijdens de evenenten worden geplaatst met een onjuist formaat:

 • De 3-way markt wordt ongeldig verklaard;
 • Alleen 1ste helft- en wedstrijdweddenschappen die al bepaald zijn aan het einde van de 1ste helft worden verwerkt. Dit is inclusief de weddenschappen op de score aan het eind van de 1ste helft (zie 26.d) die door officials als voltooid wordt beschouwd, ongeacht hoeveel minuten er zijn verstreken en daarom wordt beschouwd als de rust tijdens de reguliere speeltijd. Verder worden alle markten van de 1ste helft en wedstrijden voor evenementen met andere delen dan helften als ongeldig verklaard;
 • Volledige speeltijd en 2de helft-markten die nog niet bepaald zijn worden ongeldig verklaard.

Weddenschappen op westrijden die In Play worden aangeboden zoals aangegeven (bijv. 3 helften in plaats van 2 helften, of wanneer er 2 helften van 40 minuten gespeeld) zijn geldig. Als een wedstrijd van 90 minuten geprogrammeerde verlenging of strafschoppenseries heeft, dan wordt de afgeronde wedstrijd beschouwd als het juiste formaat en zijn de normale regels van toepassing.

Wij proberen het altijd aan te geven als wedstrijden worden gespeeld op neutraal terrein. Voor wedstrijden die op neutraal terrein worden gespeeld (aangegeveven of niet) blijven weddenschappen staan, ongeacht welk team genoemd wordt als het thuisteam. Als een officiële wedstrijdlijst andere teamgegevens noemt dan onze geprogrammeerde wedstrijd, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Bijv. reserve-/U21-/ontwikkelings- of jeugdteam. Dit is niet van toepassing op gevallen waarbij we een geprogrammeerde wedstrijd melden zonder de term "XI" in de teamnaam of vriendschappelijke wedstrijden, daarbij blijven alle weddenschappen staan, ongeacht de spelers die de reguliere speeltijd voltooien, en waarbij prijzen onderhevig zijn aan fluctuatie.
Specifieke weddenschappen op de verlenging blijven staan. Deze is gedefinieerd als een geprogrameerde speeltijd, normaal gesproken 2 helften van 15 minuten, tussen het einde van de reguliere speeltijd en het einde van de wedstrijd. Dus als er een andere tijd wordt gespeeld, worden deze weddenschappen dienovereenkomstig verwerkt, ongeacht de tijd die gespeeld is (bijv. 2 helften van 10 minuten).

2.)       Gestaakte en uitgestelde wedstrijden

2.a) Gestaakte wedstrijden: Alle wedstrijden die voor de voltooiing van de reguliere speeltijd worden gestaakt, worden ongeldig verklaard, met uitzondering van alle wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is op het moment van staking.

2.b Uitgestelde wedstrijden: Voor alle ongespeelde of uitgestelde wedstrijden geldt dat de weddenschappen die zijn geplaatst alvorens de geprogrammeerde aftrap ongeldig worden verklaard.

De enige uitzonderingen op de bovenstaande regel voor onderbroken/ uitgestelde wedstrijden zijn alle wedstrijden tussen Zuid-Amerikaanse clubs waarbij alle weddenschappen worden verwerkt op het moment van staking, op voorwaarde dat de relevante competitie het resultaat toestaat, of vriendschappelijke wedstrijden die door de scheidsrechter als voltooid worden beschouwd en de reguliere speeltijd als voltooid wordt beschouwd. Daarnaast blijven alle weddenschappen staan op alle wedstrijden die uitgesteld zijn voorafgaand aan de geprogrammeerde aftraptijd en op dezelfde dag worden gespeeld, bijv. aftrap is 3 uur uitgesteld vanwege het weer.

Als een wedstrijd wordt gespeeld voor de datum of aftraptijd, dan blijven de weddenschappen staan onder voorwaarde dat de weddenschappen geplaatst zijn voorafgaand aan de herziene aftraptijd, anders worden zij ongeldig verklaard.

Als de plaats van de wedstrijd wordt veranderd, blijven de geplaatste weddenschappen staan onder voorwaarde dat de herziene plaats niet het thuisstadion is van het uitspelende team, in welk geval de geplaatste weddenschappen ongeldig zullen worden verklaard.


3.)       
Wedden op de juiste score: Alle weddenschappen worden verwerkt op de eindscore van de reguliere speeltijd. Er is een optie voor "Andere scores" waaronder scores vallen die niet op de oorsponkelijke scorelijst staan waarop gewed kan worden, en die dienovereenkomstig worden verwerkt.

4.)       
Beide teams scoren: Een voorspelling dat beide teams een doelpunt scoren binnen de reguliere speeltijd. Als een wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve de uitkomst van de wedstrijd al is bepaald, bijv. als beide teams al hebben gescoord op het moment van afbreking wordt JA verwerkt als de winnaar.

5.)       
Totaal aantal doelpunten – Meer/minder: Voorspel of het totaal aantal doelpunten binnen de reguliere speeltijd meer of minder dan een bepaald aantal is, bijv. meer/minder dan 0,5 doelpunten, 1,5 doelpunten, 2,5 doelpunten, enz. In het geval de wedstrijd wordt gestaakt voordat de reguliere wedstrijd is afgelopen, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij deze al bepaald is.

6.)       
Totaal aantal doelpunten - precies: Voorspel het precieze aantal doelputen dat binnen de reguliere speeltijd wordt gescoord.

7.)       
Totaal aantal doelpunten 1e helft - precies en 2e helft - precies: Voorspel het precieze aantal doelputen dat in een helft van 45 minuten wordt gescoord. 

8.) 
       Aantal doelpunten - even/oneven: Voorspel of het totaal aantal doelpunten een even of oneven nummer is (geen doelpunt geldt als even).

9.) 
       Aantal doelpunten 1e helft – even/oneven: Voorspel of het totaal aantal doelpunten in de 1e helft even of oneven is (geen doelpunt geldt als even)

10.)
     Totaal aantal doelpunten – meer/minder 1e helft en meer/minder 2e helft: Voorspel of het totaal aantal doelpunten in een helft van 45 minuten meer of minder dan een bepaald nummer is, bijv. meer/minder dan 0,5 doelpunten, 1,5 doelpunten, 2,5 doelpunten, enz. In het geval de wedstrijd wordt gestaakt voordat de reguliere speeltijd is afgelopen, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij deze al bepaald is.

11.) 
    Team dat het eerste/tweede/volgende doelpunt scoort: Eigen doelpunten gelden voor het team waarbij het doelpunt wordt bijgeschreven.

12.)
     Team dat het laatste doelpunt scoort: Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de wedstrijd wordt gestaakt.

13.)
     1X2 en meer/minder (uitslag wedstrijd en meer/minder): Een voorspelling van wie de wedstrijd wint en het totaal aantal doelpunten dat wordt gescoord binnen de reguliere speeltijd, meer/minder, bijv. Bayern München wint en meer dan 2,5 doelpunten. Als een wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen op deze markten ongeldig verklaard.

14.) 
    Uitslag wedstrijd en beide teams scoren: Een voorspelling van wie de wedstrijd wint en beide teams scoren een doelpunt binnen de reguliere speeltijd. Alle andere uitkomsten zijn beschikbaar onder deze markt, zoals team 1 of 2 wint op nul, beide teams scoren niet en beide teams scoren en de wedstrijd eindigt in gelijkspel. Als de wedstrijd wordt gestaakt worden alle weddenschappen op deze markten ongeldig verklaard.

15.)  
Weddenscahppen op doelpuntmakers.

Alle weddenschappen op doelpuntmakers (1e/laatste/op elk moment) worden aangeboden op geselecteerde belangrijke wedstrijden. Er worden weddenschappen geplaatst op de speler die als 1e/laatste/op elk moment een doelpunt scoort, alleen binnen de reguliere speeltijd. Eigen doelpunten tellen niet mee voor weddenschappen op doelpuntmakers. Er zijn altijd prijzen op verzoek beschikbaar voor spelers die niet genoemd worden en deze spelers tellen als de winnende optie in het geval zij scoren en niet zijn genoemd.

15.a) 1e doelpuntmaker in de wedstrijd: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Weddenschappen worden geplaatst op de speler die het eerste geldige doelpunt scoort. Houd er rekening mee dat eigen doelpunten niet meetellen voor de verwerking van de weddenschappen. Als de wedstrijd op een bepaald moment wordt gestaakt, telt het eerste geldige gescoorde doelpunt. Als er op het moment van staking geen doelpunten zijn gescoord, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als een speler niet op het veld verschijnt voordat het eerste doelpunt is gescoord, dan wordt deze speler als een "non-runner" beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard.

 • “Eigen doelpunt”: Als het eerste doelpunt een "eigen doelpunt" is, worden de weddenschappen verwerkt op de speler die het volgende geldige doelpunt scoort, behalve weddenschappen op een speler die niet op het veld is verschenen voordat het eerste doelpunt is gescoord, deze speler wordt als een "non-runner" beschouwd. Alle weddenschappen op deze spelers worden ongeldig verklaard.
 • "Niet op de lijst": Als het eerste doelpunt wordt gescoord door een speler die niet op de lijst staat met spelers op wie gewed kan worden, worden alle weddenschappen als "verloren" beschouwd, behalve weddenschappen op spelers die niet op het veld zijn verschenen voordat het eerste doelpunt is gescoord, deze spelers worden als een "non-runner" beschouwd. Weddenschappen op deze spelers worden ongeldig verklaard.

15.b) Laatste doelpuntmaker in de wedstrijd: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschappen worden verwerkt op de speler die het laatste geldige doelpunt van de wedstrijd scoort. Als de wedstrijd op enig moment wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als een speler niet op het veld verschijnt tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een "non-runner" beschouwd. Alle weddenschappen op deze speler worden ongeldig verklaard.

 • “Eigen doelpunt”: Als het laatste doelpunt een "eigen doelpunt" is, worden de weddenschappen verwerkt op de speler die het volgende geldige doelpunt scoort, behalve weddenschappen op spelers die niet op het veld zijn verschenen tijdens de wedstrijd. Deze spelers worden als "non-runners" beschouwd.
 • "Niet op de lijst": Als het laatste doelpunt wordt gescoord door een speler die niet op de lijst staat met spelers op wie gewed kan worden, worden alle weddenschappen als "verloren" beschouwd, behalve weddenschappen op spelers die niet op het veld zijn verschenen voordat het eerste doelpunt is gescoord. Deze spelers worden als "non-runners" beschouwd.

15.c) Doelpuntmaker in de wedstrijd: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschappen worden verwerkt op alle spelers die een geldig doelpunt scoren. Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een "non-runner" beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

15.d) Speler scoort 2 doelpunten of meer: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschappen worden verwerkt op alle spelers die 2 of meer geldige doelpunten scoren. Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een "non-runner" beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

15.e) Speler scoort 3 doelpunten of meer: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschappen worden verwerkt op alle spelers die 3 of meer geldige doelpunten scoren. Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een "non-runner" beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

15.f) Speler scoort en zijn team wint de wedstrijd: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschap wordt verwerkt op alle spelers die een geldig doelpunt scoren en zijn team wint de wedstrijd. Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een "non-runner" beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

15.g) Scorecasts: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschap wordt verwerkt op de eerste speler die een geldig doelpunt scoort en de einduitslag. Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een "non-runner" beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler/uitslag ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

15.h) Head-to-head-weddenschap doelpuntmaker in de wedstrijd Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Beide spelers moeten de wedstrijd zijn begonnen voor de weddenschap. Als een van de spelers de wedstrijd niet start worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

16.) Handicapwedden:

Handicapweddenschappen worden verwerkt op basis van het gegeven dat een van de teams een doelpuntvoorsprong krijgt. Weddenschappen worden verwerkt door het toevoegen of aftrekken van een of meerdere doelpunten aan het reguliere resultaat.
17.) Rust-/einduitslag: Weddenschappen zijn beschikbaar op de meeste wedstrijden waar 1X2-prijzen worden aangegeven. De weddenschappen worden verwerkt op basis van de rust- en einduitslag (bijv. na 45 minuten, inclusief blessuretijd, en bij het eindsignaal). Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de wedstrijd wordt gestaakt voor de voltooiing van de reguliere speeltijd.

18.) Dubbele kans: Weddenschappen worden verwerkt op de volgende mogelijke uitslagen van een specifieke voetbalwedstrijd, bijv.

1 of X - Als de uitslag een thuiszege of gelijkspel is, zijn weddenschappen op deze optie winnend.

X of 2 - Als de uitslag gelijkspel of een uitzege is, zijn weddenschappen op deze optie winnend.

1 of 2 - Als de uitslag een thuis- of uitzege is, zijn weddenschappen op deze optie winnend.

Als de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld, wordt het eerstgenoemde team als thuisteam beschouwd voor weddoeleinden. Alle weddenschappen worden verwerkt binnen de reguliere speeltijd.

19.) Gelijkspel Geen Weddenschap

Welk team wint de wedstrijd? Als de wedstrijd in gelijkspel eindigt, worden de inzetten terugbetaald, bijv. gelijkspel geen weddenschap, thuis geen weddenschap, uit geen weddenschap

20.) Dagelijks totaal doelpunten - totaal aantal doelpunten per dag: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Eigen doelpunten tellen mee bij de verwerking. Verlengingen en strafschoppenseries tellen niet mee.

21.) Totaal aantal doelpunten per toernooi: Deze weddenschap is op alle doelpunten in de reguliere speeltijd (inclusief toegevoegde tijd) en verlengingen. Doelpunten van winst door strafschoppen tellen niet mee.

22.) Toernooiweddenschappen:

Voor alle weddenschappen op doelpuntmakers in een toernooi (bijv. topscorer, doelpuntmaker head-to-head, topscorer in een team, in een club, in een competitie...) tellen doelpunten die worden gemaakt in de verlenging mee voor de verwerking. Doelpunten voor winst door strafschoppen tellen niet mee.

22.a) Winnaar toernooi of beker: Als het team waarop de weddenschap was geplaatst zich niet kwalificeert, zich terugtrekt of gediskwalificeerd wordt, worden alle weddenschappen die op dat team zijn geplaatst, beschouwd als verloren.

22.b) Topscorer toernooi – Doelpunten die worden gescoord binnen de reguliere speeltijd en verlengingen tellen mee. Doelpunten voor winst door strafschoppen tellen niet mee. Dead-heat-regels zijn van toepassing op het ontvangen van een Gouden Voetbalschoen etc. door een speler (genoemd team voor speler is alleen voor referentie).

22.c) Topscorer team/topscorer club - Doelpunten die worden gescoord binnen de reguliere speeltijd en verlenging tellen mee. Doelpunten voor winst door strafschoppen tellen niet mee. Dead-heat-regels zijn van toepassing. Voor de FA-Cup tellen de doelpunten vanaf de 1e ronde en verder mee.

22.d) Toernooiwinnaar/topscorer dubbel – Er is een speciale prijs voor de voorspelling van de winnaar van het toernooi en de topscorer van het toernooi. Dead-heat-regels zijn van toepassing.

22.e) Golden Ball – Deze weddenschappen worden verwerkt op de winnaar van de Golden Ball (de beste speler van het toernooi, verklaard door FIFA)

22.f) Golden Glove – Deze weddenschappen worden verwerkt op de winnaar van de Golden Glove (de beste doelverdediger van het toernooi, verklaard door FIFA)

22.g) UEFA-speler van het toernooi – Deze weddenschappen worden verwerkt op de winnaar van de beste speler van het toernooi (de beste speler van het toernooi, verklaard door UEFA)

22.h) Beste continentale team – Weddenschappen worden verwerkt op de ronde waarin een team zich bevindt, ongeacht de verlenging. Het team dat de finale wint wordt beschouwd als het beste team. Dead-heat-regels zijn van toepassing.

22.i) Totalen per groep per dag: Deze regel is van toepassing op alle weddenschappen met betrekking tot het aantal doelpunten, kaarten, hoekschoppen of strafschoppen tijdens een toernooi, binnen een toernooigroep op op een specifieke dag van een toernooi, met de wedopties 'meer' of 'minder'.

Voor de Totalen per groep per dag tellen gele kaarten, rode kaarten, hoekschoppen, strafschoppen alleen mee binnen de reguliere speeltijd (inclusief verlenging).

23.) Antepost

23.a) Winnaar competitie: Weddenschappen worden verwerkt op welk team de hoogste plaats in de competitie aan het eind van het seizoen bereikt, inclusief tiebreaker die wordt gebruikt om de winnaar te bepalen en/of play-offs om de winnaar van het seizoen te bepalen (tenzij specifiek vermeld in de titel van de weddenschap).

23.b) Topscorer van de competitie – Weddenschappen worden verwerkt op de speler die de meeste doelpunten scoort in de competitie die in de titel van de weddenschap wordt genoemd, bijv. alle doelpunten moeten worden gescoord in één seizoen in een bepaalde competitie, ongeacht de club. Alleen doelpunten van een competitie tellen mee - exclusief play-offwedstrijden. Eigen doelpunten tellen niet mee. Dead-heat-regels zijn van toepassing.

23.c) Degradatieweddenschappen - Als een team wordt verwijderd uit de competitie voordat het seizoen is begonnen, dat worden alle weddenschappen op die markt ongeldig verklaard en wordt er een nieuwe markt gevormd. Als een team tijdens het seizoen door de regelgevende instantie wordt geschorst van de competitie voordat alle wedstrijden zijn gespeeld, dan worden weddenschappen op dat team ongeldig verklaard. Degradatie bestaat uit automatische plaatsing en de uitslag van promoties/degradaties na play-offs. Alle aftrek van punten telt mee voor degradatiedoeleinden.

23.d) Seizoenswinnaar met handicap – Weddenschappen worden verwerkt nadat handicappunten zijn toegekend aan het uiteindelijke totaal aantal punten van de competitie van alle teams. Dead-heat-regels zijn van toepassing.

23.e) Weddenschappen seizoenswedstrijden/hoogste plaats – Weddenschappen worden verwerkt op het team dat de hoogste positie in de competitie aan het eind van het seizoen bereikt. Bijv. als teams hetzelfde aantal punten hebben, dan wordt de tiebreaker die in de competitie toegepast, zoals doelpuntenverschil, aantal gescoorde doelpunten of head-to-head-records gebruikt om de winnende optie te bepalen.

23.f) Volgende permanente trainer/coach: Weddenschappen worden verwerkt op de volgende permanente trainer die door de club officieel wordt aangekondigd. Tijdelijke trainers en interimmanagers tellen niet mee voor de vewerking.

23.g) Transfers speler/club: Weddenschappen worden verwerkt op de volgende permanente club die door de club oficieel wordt aangekondigd. Uitleendeals tellen niet mee, tenzij anders vermeld.

24.) Hoekschopweddenschappen:

Toegewezen hoekschoppen die niet worden genomen tellen niet mee, bijv. een hoekschop wordt toegewezen voor het affluiten en wordt niet genomen binnen de reguliere speeltijd, dus telt niet meer voor de verwerking.

24.a) Aantal hoekschoppen in een specifieke tijd van 15 minuten: Weddenschappen worden verwerkt op het exacte tijdstip waarop de hoekschoppen worden genomen of in plaats van dat ze worden toegekend door relevante derde partij feed providers. Als een toegewezen hoekschop niet wordt genomen telt deze niet mee voor weddoeleinden.

24.b) Aantal hoekschoppen (reguliere speeltijd) - totaal meer/minder: Weddenschappen worden verwerkt op het totaal aantal hoekschoppen binnen de reguliere speeltijd. In het geval van staking van de wedstrijd voordat de reguliere speeltijd is voltooid, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de wedstrijd al bepaald is.

24.c) Aantal hoekschoppen – Team 1/Team 2 voor de 1e helft en 2e helft: Weddenschappen worden verwerkt op het totaal aantal hoekschoppen binnen de reguliere speeltijd voor een specifiek team en specieke helft.

224.d) Meeste hoekschoppen - Team (3-way): Weddenschappen worden verwerkt op het team dat de meeste hoekschoppen toegewezen krijgt binnen de reguliere speeltijd. In het geval van staking voordat de reguliere speeltijd is voltooid, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

24.e) Meeste hoekschoppen 1e helft/2e helft (3way): Weddenschappen worden verwerkt op de helft met de meeste hoekschoppen binnen de reguliere speeltijd. In het geval van staking van de wedstrijd voordat de reguliere speeltijd is voltooid, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

24.f) Welk team heeft het eerste 3 hoekschoppen – 2e helft: Weddenschappen worden verwerkt op het team dat het eerste het aantal genoemde hoekschoppen heeft bereikt. In het geval van staking van de wedstrijd voordat de reguliere speeltijd is voltooid, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als het aantal genoemde hoekschoppen door geen enkel team wordt bereikt.

24.g) Aantal hoekschoppen – even/oneven: Voorspel of het totaal aantal hoekschoppen een even of oneven nummer is (geen hoekschop geldt als even).

24.h) Aantal hoekschoppen 1e helft – even/oneven: Voorspel of het totaal aantal hoekschoppen in de 1e helft even of oneven is (geen hoekschop geldt als even).

25.) Weddenschappen op kaarten-/overtredingen:

Toernooiweddenschappen die verwerkt worden op het aantal overtredingen dat zich voordoet in een specifiek toernooi van FIFA of UEFA. Het officiële resultaat van de FIFA- of UEFA-website wordt gebruikt voor de verwerking.

Alleen kaarten die getoond worden binnen de reguliere speeltijd tellen mee, dus overtredingen die in de verlenging voorkomen tellen niet mee voor weddoeleinden. Kaarten die door de scheidsrechter worden geannuleerd tijdens de wedstrijd, die getoond worden aan niet-actieve spelers en kaarten die voor de aftrap of na het affluiten worden getoond tellen niet mee. Kaarten die getoond worden tussen het affluiten van de reguliere speeltijd en de start van de verlenging tellen niet mee.

25.a) 1e Gele/rode kaart Naast de "resultaten" van team A en team B wordt ook de optie "beide op hetzelfde moment" aangeboden. Dit resultaat doet zich voor wanneer het spel niet verder gaat tussen de gele en de rode kaartwaarschuwingen (of de eerste en tweede keer dat iemand het veld wordt afgestuurd). Voorbeeld: Een speler van team A krijgt een gele kaart voor een overtreding. Als een speler van team B wraak neemt met een overtreding - voordat het spel verder gaat (de strafschop is genomen) - en ook een gele kaart krijgt, dan is de optie "beide op hetzelfde moment" van toepassing.

25.b) Aantal gele/rode kaarten: Als een speler het veld wordt afgestuurd met 2 gele kaarten, geldt dit voor weddoeleinden als 2 gele kaarten en een rode kaart. Als de wedstrijd om wat voor reden dan ook wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de wedstrijd al is bepaald. Bijv. team 1 meer dan 2,5 gele kaarten - 3 gele kaarten voor team A voor staking van de wedstrijd wordt verwerkt als de winnende optie.

25.c) Eerste speler met een overtreding: In het geval twee of meer spelers een kaart krijgen voor hetzelfde incident, dan wordt de speler die het eerst een kaart krijgt beschouwd als de winnende optie. Als de geselecteerde speler niet meespeelt of het veld op komt nadat de eerste kaart is gegeven, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

25.d) Krijgt (speler X) een gele kaart (alleen binnen reguliere speeltijd)? Weddenschappen op spelers die niet meespelen in de wedstrijd worden ongeldig verklaard. Alleen de spelers op het veld tellen mee, kaarten die worden getoond aan niet-spelers, bijv. trainiers, vervangende spelers, tellen niet mee.

26.) Rustweddenschappen:

26.a)
Alle weddenschappen die worden geplaatst op resultaten die zich voordoen in de 1e helft zijn van toepassing op de periode tussen de start van de wedstrijd en het einde van de 1e helft (d.w.z. na 45 minuten, inclusief blessuretijd). Weddenschappen worden ongeldig verklaard bij staking van de wedstrijd, tenzij deze al bepaald is. Dit is inclusief weddenschappen op de markt 'Stand bij rust of eindstand’ (weddenschap is gewonnen als het resultaat klopt bij ofwel rust of einde wedstrijd) waarbij geldt dat wanneer de wedstrijd wordt gestaakt na de voltooiing van de 1ste helft dat de winnende selecties voor die periode geldig en alle andere weddenschappen ongeldig zijn.

26.b) Alle weddenschappen die worden geplaatst op resultaten die zich tijdens de rust voordoen, zijn van toepassing op de periode tussen het einde van de 1e helft en het tijdstip waarop de 2e helft begint.

26.c) Alle weddenschappen die worden geplaatst op resultaten die zich voordoen in de 2e helft zijn van toepassing op de periode tussen de start van de 2e helft en het einde van de 2e helft.

26.d) De start/het einde van de helft wordt bepaald door het fluitje van de scheidsrechter dat de respectievelijke helft start/eindigt.

26.e) Alle kaarten die worden getoond buiten de reguliere speeltijd tellen niet mee (in de rust, na het affluiten).

27.) Team dat beide helften wint: De wedstrijd van 90 minuten wordt gezien als twee helften van 45 minuten en daarom moet uw selectie in beide helften meer doelpunten scoren dan het andere team. Bijv. als uw selectie in de 1e helft van de wedstrijd scoort en de de wedstrijd eindigt in 1-0, ondanks dat de eerste helft gewonnen is met 1-0, was de score in de tweede helft 0-0 en dus gelijkspel. Als dit gebeurt wordt alleen de eerste helft beschouwd als een winnende selectie en daarom worden weddenschappen beschouwd als verloren.

28.) Eigen doelpunten:
28.a) Teams: Voor weddenschappen die betrekking hebben op teams geldt dat eigen doelpunten altijd gelden voor het team waaraan het doelpunt wordt toegekend in de wedstrijd. Bijv. als een speler van team A een eigen doelpunt scoort, dat geldt het doelpunt voor team B voor weddoeleinden.

28.b) Doelpuntmakers: voor weddenschappen die betrekking hebben op doelpuntmakers geldt dat eigen doelpunten niet meetellen voor weddoeleinden.

28.c) Voor alle andere weddenschappen met betrekking tot doelpunten, tellen eigen doelpunten wel mee voor weddoeleinden, tenzij anders aangegeven.

29.) Hoe wordt het eerste doelpunt gescoord? "Vrije trap" is de winnende optie als de nemer van de vrije trap direct scoort vanuit de vrije trap en als doelpuntmaker wordt genoemd. Elk ander doelpunt dat niet een "Eigen doelpunt", een directe "Vrije trap", een "Strafschop" of een "Kopbal" is, wordt verwerkt als een "Trap". Dit betekent dat wanneer de bal in het net komt voor een geldig doelpunt, via een deel van het lichaam dat niet het hoofd is, en geen eigen doelpunt, een directe vrije trap of een strafschop is, wordt dit beschouwd als een "Schot". Deze regel is ook van toepassing op weddenschappen op volgende doelpunten.

30.) VAR-beslissingen
De onderneming behoudt zich het recht voor om voor, tijdens of na de VAR de cashout-optie uit te stellen totdat de uitkomst bekend is door middel van een officiële beslissing. Scorebord-informatie is alleen ter indicatie en is afhankelijk van de VAR-uitkomsten en alle markten worden verwerkt, of indien nodig opnieuw verwerkt, op basis van het officiële resultaat.
30.a) Doelpunten worden beschouwd als gemaakt op het werkelijke moment dat zij werden gemaakt, niet op het moment dat het doelpunt bevestigd is door VAR. Wanneer een markt verwerkt is en de uitkomst wordt teruggedraaid naar aanleiding van een daarop volgende VAR, dan behoudt de onderneming zich het recht om de betreffende weddenschappen opnieuw te verwerken op basis van de uitkomst van VAR.
30.b) Strafschoppen: 
Als door VAR besloten wordt dat, om welke reden dan ook, een strafschop opnieuw genomen moet worden, dan telt de oorsponkelijke strafschop niet mee voor de officiële verwerking. Veder, als door VAR besloten wordt dat een strafschop opnieuw genomen moet worden, dat telt deze als één strafschop voor verwerkingsdoeleinden. 
Als een strafschop wordt meegeteld en daarna teruggedraaid naar aanleiding van VAR, dan blijven de weddenschappen staan tot de volgende strafschop.
Als een strafschop wordt meegeteld, maar de strafschopnemer wordt daarna gestraft voor een overtreding, dan wordt deze niet meegeteld als een genomen strafschop.
30.c) VAR review: Weddenschappen worden alleen verwerkt bij regulier spel. Als de scheidsrechter een beslissing wijzigt na consultatie met de Video Assistent Referee (VAR), dan wordt deze beslissing gezien als een VAR-beslissing en worden de weddenschappen dienovereenkomstig verwerkt. Een VAR-controle vindt plaats op de achtergrond en wordt niet gedaan door de scheidsrechter. Alle weddenschappen worden alleen verwerkt volgens een VAR-review en niet volgens VAR-checks. Bijvoorbeeld: Een scheidsrechter geeft aan dat er een VAR review plaatsvindt door het TV-teken met zijn handen te maken, dit betekent dat er een VAR review zal plaatsvinden en dat de scheidsrechter het incident nader zal bekijken. De daarop volgende beslissing die gedaan wordt door de schedisrechter na consultatie van de VAR, telt mee voor weddoeleinden. VAR checks tellen niet mee. Als een wedstrijd wordt gestaakt zijn alle weddenschappen geldig waarvan de uitkomst al is bepaald, alle andere weddenschappen zijn ongeldig. 

31.) Voorsprongnemers: Deze weddenschap wordt verwerkt op het eerste team die de leiding neem in combinatie met het eindresultaat aan het einde van de reguliere speeltijd, ongeacht hoe vaak de leiding tussendoor verandert.

32.) Tijdsperiodes: Voor alle weddenschappen op gebeurtenissen of resultaten met betrekking op tijdsperiodes, bijv. weddenschappen die worden verwerkt op het exacte tijdstip dat wordt getoond door de TV/feed providers, bijv. 15 minuten-weddenschappen, tijdstip van het eerste doelpunt en tijdstip van het laatste doelpunt. Als de resultaten van de TV/feed providers niet beschikbaar of ambigu zijn, wordt de verwerking van de weddenschappen gebaseerd op de officiële statistieken en gegevens van derde partijen feed providers.

33.) Officiële extra tijd 1e helft/2e helft: Weddenschappen op de blessuretijd worden verwerkt op basis van het aantal minuten dat wordt aangegeven op het bord van de vierde official.

34.) Hoeveel doelpunten worden er gescoord in competitie X (wedstrijden gespeeld op datum X)? Deze weddenschap is op het totaal aantal doelpunten dat worden gescoord in wedstrijden die op een bepaalde dag en op een bepaalde tijd worden gespeeld, d.w.z. wedstrijden moeten allemaal op dezelfde tijd starten. Mochten er wedstrijden worden uitgesteld of toegevoegd aan de planning nadat de initiële quoteringen bekend zijn gemaakt, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Mochten er wedstrijden worden gestaakt, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

35.) Team dat zich voor de volgende ronde kwalificeert: Als een wedstrijd in een specifieke ronde van een competitie wordt uitgesteld, blijft de weddenschap voor het team dat zich voor de volgende ronde kwalificeert staan, ongeacht de duur van uitstel. De regels voor uitstel/staking zijn niet van toepassing. Ondanks onderbrekingen/uitstel van de betreffende wedstrijden wordt het team dat zich uiteindelijk kwalificeert voor de volgende ronde als de winnende optie beschouwd.

36.) Combi+/Price boosts en bliksemboosts /Creëer een Price boost

36.a) Combi+ of uitgebreide quoteringen: Deze categorie bevat wedstrijden waarvoor speciale quoteringen worden aangeboden - de quoteringen voor deze weddenschappen zijn hoger dan die aangeboden worden voor dezelfde wedstrijden als onderdeel van het reguliere weddenschapaanbod. Weddenschappen in deze categorie zijn multiweddenschappen die bestaan uit ten minste twee, drie of vier selecties met een hogere prijs. Bijv. Bayern München, Borussia Dortmund en Werder Bremen winnen allemaal (uitgebreid van 3,50 tot 4,20). Als een van de aangegeven teams niet speelt of de wedstrijden worden niet voltooid op de specifieke datum, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

36.b) Price boosts en bliksemboosts: Deze categorie bevat enkele selecties die in prijs verhoogd zijn, alleen beschikbaar als enkele weddenschap, bijv. team A wint de wedstrijd of beide teams scoren. Als een van de aangegeven selecties niet speelt op de specifieke datum, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

36.c) Creëer - Price Boost: Deze categorie is een selectie van meerdere marktselecties of gerelateerde voorspellingen die tegen een enkele prijs worden aangeboden. Bijv. team A scoort eerst, team B wint de wedstrijd, team B krijgt meer dan 3,5 gele kaarten en speler A scoort op een willekeurig moment. Als een van de aangegeven selecties niet speelt op de specifieke datum, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als een speler het speelveld betreedt voordat de weddenschap verwerkt kan worden, bijvoorbeeld 1ste doelpuntenmaker of doelpuntenmaker algemeen, dan blijven de weddenschappen geldig.

37.) Rest van de wedstrijd - actuele score/rest vande helft - actuele score
Deze weddenschap wordt verwerkt met betrekking op het resultaat van de wedstrijd tussen de plaasting van de weddenschap en het einde van de reguliere speeltijd. De correcte uitslag is de theoretische uitslag van de wedstrijd alsof de score op het tijdstip van het plaatsen van de weddenschap 0-0 was. De actuele score op het tijdstip van de plaatsing van de weddenschap wordt aangegeven in de titel van de weddenschap (bijv.: 'rest van de wedstrijd - actuele uitslag 1:2'). De weddenschap 'rest van de helft - actuele uitslag wordt dienovereenkomstig verwerkt.

38.) Eerste verdedigende team dat als eerste de lat/paal raakt:
Alle ballen op de lat/paal tellen mee voor deze weddenschap, ongeacht of de lat/paal werd geraakt tijdens een doelpunt of niet, bijv. thuis, geen lat/paal, uit.

39.) Conferentie-specials (specifieke competitiespecials):
Alle weddenschappen onder 'Conferentie-specials' refereren aan de wedstrijden uit speciale competities die op een specifiek tijdstip beginnen (informatie over de betreffende wedstrijden is direct beschikbaar in het wedevenement). De uitkomst van de weddenschappen is gebaseerd op de toegevoegde resultaten (bijv. goals, kaarten, strafschoppen...) van het thuis- en uitteam. In gevallen van staking, uitstel of onderbreking van de wedstrijd zijn de volgende regels van toepassing:

 • In het geval ten minste één van de betrokken wedstrijden meer dan een uur later begint, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. 
 • In het geval ten minste één van de betrokken wedstrijden voor de rust wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve die al bepaald zijn.
 • In het geval ten minste één van de betrokken wedstrijden wordt gestaakt en meer dan 60 minuten na de staking wordt hervat, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Weddenschappen op 'Welk team scoort het 1e goal' worden verwerkt op het team dat het eerst scoort volgens Centraal Europese tijd en ongeacht de tijd die in iedere wedstrijd is gespeeld.

40.) Cash Out-voetbal: De Cash Out-optie is beschikbaar voor geselecteerde klanten. Zie de Algemene voorwaarden voor de volledige Cash Out-opties.

41.) PROTEKTOR: Inzetten voor de wedstrijd kunnen worden beschermd tegen een bepaald aantal verliezen in uw multiweddenschappen, gebasserd op in aanmerking komende markten en tegen bepaalde kosten die gedefinieerd worden door de quoteringen van de multiweddenschap, de inzet en het aantal keuzes die u wilt beschermen. Zie de Algemene voorwaarden voor de volledige PROTEKTOR-regels.

42.) Wetgeving per land: Wegens wettelijke verplichtngen kunnen de hier beschreven regels variëren op basis van het land waarin de weddenschap gespeeld wordt.

43.) Creëer: Raadpleeg voor meer informatie over weddenschappen die worden gespeeld met gebruik van het Doe-wed-zelf-principe de Algemene voorwaarden voor Doe-wed-zelf en de Wedregels. Deze hebben te allen tijde de voorkeur boven de hierboven beschreven voetbalregels.

44.) Geannuleerde weddenschappen: Klanten moeten controleren of hun weddenschappen correct zijn. Zodra een weddenschap is afgesloten, blijft deze staan voor het verwerkingsproces. Het inwilligen van verzoeken om weddenschappen te annuleren wordt volledig overgelaten aan de onderneming.

45.) Sterspeler: in het geval dat de speler de wedstrijd niet begint, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Verlenging en strafschoppenseries tellen niet mee. Verlengingen en strafschoppenseries tellen niet mee.

46.) Schot op doel: een schot op doel wordt gedefinieerd als een poging tot scoren die:

· In het doel komt, ongeacht de bedoeling.

· Een duidelijke poging tot scoren is die in het doel zou zijn gekomen als deze niet door de doelman zou zijn gestopt, of als deze niet door de laatste man voor de doelman gestopt zou zijn als de doelman geen kans zou hebben gehad om het doelpunt te voorkomen (blokkering laatste lijn).

Schoten die direct op de paal of lat van het doel komen worden niet beschouwd als schot op het doel, tenzij deze bal in het doel komt en wordt geteld als een doelpunt.

Schoten die worden tegengehouden door een andere speler, die niet de laatste man is, worden niet beschouwd als schot op doel.

Opta Sports wordt gebruikt als de primaire bron voor de verwerking van deze markten. In het geval Opta Sports niet beschikbaar is voor het resultaat, zullen wij trachten de resultaten van een andere officiële databron te verkrijgen.

47.) Voorzet: de laatste aanraking (pass, pass-cum-schot of andere aanraking) die leidt tot de ontvanger van de bal die een doelpunt maakt. Als de laatste aanraking (zoals hier aangegeven) wordt onderbroken door een speler van de tegenpartij, dan wordt de voorzet gevende speler alleen een voorzet toegekend als de ontvangende speler de bal had ontvangen als deze niet was onderbroken. Eigen doelpunten, die direct voortkomen uit vrije trappen, directe hoekschoppen en strafschoppen, krijgen geen voorzet toegekend.

Opta Sports wordt gebruikt als de primaire bron voor de verwerking van deze markten. In het geval Opta Sports niet beschikbaar is voor het resultaat, zullen wij trachten de resultaten van een andere officiële databron te verkrijgen.